Ja til parkeringsavgift for el-biler, men nei til parkeringsavgift!

Hovedutvalget for tekniske tjenester vedtok enstemmig en positiv innstilling til kommunestyret som skal behandle saken 10. desember, at også el-biler skal betale parkeringsavgift på kommunale parkeringsplasser.

Når systemet er slik at man må betale for å stå parkert, ja da skal man også betale for å parkere el-bilen sin. Det må være likhet for loven. El-bileiere er ikke likere enn andre bileiere.

El-biler tar opp akkurat like stor plass som biler med forbrenningsmotorer, de produserer akkurat like mye veistøv og de sliter akkurat like mye på asfalten som vanlige biler. Det er ikke rimelig at man skal slippe å betale for seg bare fordi man eier en el-bil. El-bileiere får allerede fritak for omtrent alt som er av avgifter fra før av. Så privilegerte er ikke de som av en eller annen grunn må kjøre bil med forbrenningsmotor.

Når det kommer til selve parkeringsavgiften, så blir det en helt annen sak. Parkeringsavgiften ble i sin tid innført for at man skulle bruke pengene på trafikksikringstiltak i Alta Kommune. Parkeringsavgiften din skulle altså gå til ting som gjør det tryggere å ferdes på og rundt veiene i Alta.  Et positivt tiltak for myke trafikanter.

I fjor derimot ble det vedtatt at denne avgiften skulle økes med 5 kroner og at hele parkeringsavgiften skulle gå til å dekke inn på drifta i Alta kommune. Det ble også bestemt at parkeringsfondet skulle gå til drifta av kommunen.

Året gikk og hele fondet er nå spist opp på grunn av kommuneøkonomien. Altså ikke bare parkeringsavgiften, men hele fondet. Dette ble bestemt av politisk ledelses flertall. Hvor mye av dette gikk til trafikksikkerhet?

I år skal hele summen gå til å dekke kommunens løpende utgifter. Ja, du leste riktig, hele parkeringsavgiften er nå en ren kommunal avgift som skal være med på å finansiere dårlig økonomistyring i kommunen. Dette på bekostning av næringslivet på sentrum som allerede har både etterdønninger av pandemien og netthandel å bekymre seg over fra før av.

Det er heller ikke så lenge siden det ble forlangt at kunder som parkerer utenfor Sentrum Syd skal betale hele døgnet. Det blir attpåtil dyrere hvis du bruker appen. Jeg lurer på hvor mange kunder, for eksempel Rema, mistet på grunn av dette?

Er dette en forsmak på hva som venter på resten av sentrumsområdet? Skal de som er på restaurant eller kino på kveldene også betale parkering lenge etter at alle butikkene er stengt?

Dette er næringsfiendtlig politikk og man bør så snart det lar seg gjøre begynne å jobbe med å redusere parkeringsavgiften for alle, både el-biler og vanlige biler!

Hilsen

Svein Berg

Alta FrP