Inndelingsloven ble endret som sikrer at folk blir hørt - i saker om sammenslåing av kommuner eller fylker.

Lenge var Pasientfokus og jeg på vippen i saken om Søgne og Songdalen skulle få gjennomføre en folkeavstemning. I kveld, 2. februar, er siste dag for folkeavstemningen.

For meg er folkestyret viktig. Jeg er jo den eneste på Stortinget som faktisk er direkte folkevalgt. Det blir derfor interessant å se hva velgerne i Songdalen og Søgne faktisk sier: Blir det flertall for å bli i storkommunen Kristiansand - eller blir det oppløsning og en kommune blir til tre kommuner?

Folkeavstemningen er interessant ut fra det har vi sett i Alta.

Da debatten gikk om Alta skulle bli i Troms eller følge øvrige Finnmark tilbake til "Det nye Finnmark" ble det også gjennomført en folkeavstemning.

For at en folkeavstemning skal ha legitimitet uttrykte Valgforsker Frank Aarebrot (1947- 2017) at en valgdeltakelse under 50 prosent bør bekymre. Da er det kanskje greit med en liten sammenligning?

Våren 2022, ble det gjennomført en folkeavstemning om kommunens fylkestilhørighet etter oppløsningen av Troms og Finnmark. Folkeavstemningen hadde en valgdeltakelse i Alta på 37,85 prosent.

50,06 prosent, av disse 37.85 prosentene, svarte at de ville bli i Finnmark, mens 48,16 prosent av disse 37,85 prosent ville søke om å fortsette å bli i Troms fylke. Det var 123 stemmer som avgjorde valget – og Alta ble en del av Finnmark.

Altas ordfører fra Ap syntes valgdeltakelsen var tilfredsstillende – noe mange i Alta kommune er uenige i.

Flere av de som stemte, samt flere av de som ikke stemte, sier i dag at saken var for lite opplyst og folk viste ikke hva de egentlig skulle stemme over. Noen mener at foreldrene og øvrige familie hadde for stor påvirkning, mens kommunen gjorde lite for å opplyse velgerne om alternativene med å bli i Finnmark versus søke om å få fortsette i Troms.

Folkeavstemming er altså viktig for dagens regjering. Men har dagens regjering med Sp og Ap samt politikere i "Det nye Finnmark" forstått hva resultatet av Stortingsvalg i 2021 faktisk betyr?

Det jeg faktisk lurer på er: Forstår regjeringen og kommunene at befolkningen i Alta og Kautokeino stemte Pasientfokus inn på Stortinget fordi øvrige Finnmark motarbeidet befolkningen i Alta og Kautokeino med våre distrikter sin kamp for likeverdig og trygg fødeavdeling? Vil partiene i "Det nye Finnmark" forstå dette nå når de jobber fram sine partiprogrammer?

Det blir interessant å se hva politikerne i Finnmark faktisk forstår av stortingsvalget for 2021. Det blir også interessant å få svar på folkeavstemmingen i Søgne og Songdalen.

Hvilken verdi har egentlig en folkeavstemning for politikere som ønsker makt - og forstår regjering og fylkespolitikere egentlig folkeavstemningens verdi?

Irene Ojala, Stortingsrepresentant

Pasientfokus Finnmark