På årsmøtet til Senterpartiet i Kautokeino 28. januar  ble det utfordrende helsetilbudet til befolkningen i Kautokeino tatt frem, og et entydig årsmøte mente at dagens akuttberedskap er uforsvarlig og at det må opprettes et sykehus i Alta.

Årsmøte mener at slagordet til Senterpartiet «Nær folk» /«Álbmoga lahka” må i særdeleshet være gjeldende innen akuttberedskap og derfor må det opprettes et sykehus i Alta.

Det er direkte livsfarlig at alvorlig syke har en flere timers reisetid i ambulansebil til sykehuset for legehjelp. I akutte tilfeller er det snakk om minutter, og da må pasienten komme raskest mulig frem til sykehuset. Årsmøtet legger til grunne Senterpartiets slagord «Nær folk» / «Álbmoga lahka” som viktig grunnregel for myndighetenes samfunnsansvar, også innenfor helse og sikkerhet.

I region Alta og Kautokeino bor det nesten 25.000 mennesker, som trenger et sykehus, som gir befolkningen forsvarlig og akseptabelt helsetilbud. Med et sykehus i Alta, vil man unngå en lang og tung reise for befolkningen fra Kautokeino. Det bør være lett å seg å forstå at et sykehus som er nærmere 40 mil unna, 4-5 timers reisetid, kan umulig betraktes å være godt helsetilbud.

Når minutter er viktig, så er kortest mulig reisetid nødvendig. Det er direkte uverdig å påføre gamle og syke fra Kautokeino en svært belastende lang reise til Hammerfest.

Finnmark er landets nordligste fylke, langt inne på arktisk værharde virkelighet, med mørketid, kaldt i været, som skifter på sekunder til ufremkommelig snøstormer, med stengte veier som ikke lar seg åpne på kort tid. Fylket er vidstrakt, spredt bebygd og bebodd, noe som er sammenfallende med myndighetenes ønske.

I dagens urolige verden, så er det særdeles viktig forsvars strategisk at det bor folk over alt, for å være en slags “lytte-/og observasjonspost” for landet. Senterpartiet i Kautokeino vil at det må opprettes et sykehus i Alta, nært folk, som kan gi nødvendig og forsvarlig helsetilbud til befolkningen i Alta og Kautokeino.

For Senterpartiet

i Kautokeino 

Klemet Klemetsen