Storekorsnes fiskarlag har over tid vist til lakseoppdrettsnæringa sin negative påvirkning på yrkesfisket i Altafjordbassenget. Fiskerne har også vist til adferdsendringa som kysttorsk og skreien har når det gjelder gyting i nærheten av oppdrettsanlegg.

Absolutt alt av torsk på gytevandring til Altafjordbassenget med sidefjordene kommer inn Stjernsund. Det er en terskel over Rognsund som torsken ikke passerer. Det er derfor vi med stor undring ser at kommunen med politisk ledelse går god for en etablering av et stort lakseoppdrettsanlegg i hoved-leia for gytevandringa av både kysttorsk og skrei.

Fiskarlaget begynner å lure på om det er total kunnskapsløshet som gjør at fjordfiskerne i Alta kommune bestandig må gi fra oss alle de beste og mest hensiktsmessige fiskeområdene og gyteområdene til lakseoppdrettsnæringa. Fiskarlaget er også forundret over at den kunnskapen yrkesfiskerne sitter inne med, ikke på noen måte blir tatt hensyn til, selv om naturmangfold-loven uttrykkelig  presiserer at slik kunnskap skal vektlegges, og at mangel på forskningsbasert kunnskap ikke kan brukes som et selvstendig argument for tillatelse til etablering av anlegget.

Siden lakseoppdrettsnæringa sitt inntog i kommunen har fiskerne mistet følgende viktige fiske- og gyteområder i Altafjordbassenget: Pollen i Rognsund, Store Kufjord, Bekkarfjord, Korsfjord, Leirbotn, Store Lerresfjord, samt Ytre del av Langfjorden. Og med den siste tillatelsen er vi sterkt redd for ett av de siste viktige fiskeområdene er tapt.

En etablering på motsatt side av Stjernsundet, innom Småholmene, vil være noe mindre skadelig for fiskerne, og i hvert fall ikke direkte i så stor konflikt med de fiskeområdene vi tradisjonelt bruker under vårtorskefisket.

Storekorsnes fiskarlag

Arnt Ivar Ring, leder