Ser Alta kommune inviterer medlemmer og varamedlemmer i planutvalget velkommen til bærekraftsworkshop 4. desember fra kl. 10:00-15:00 på UIT.

Hvor mange politikere har råd og mulighet? Er virkelig slike møter bare for administrasjon og lønna politikere, blir mitt spørsmål.

Dessverre viser det seg at ingen får dekket tapt arbeidsfortjeneste eller møtegodtgjørelse ifølge kommunedirektøren.

Trodde faktisk ikke det bare var ansettelser i kommunen eller fastlønte politikere som skulle utgjøre bredden på en slik workshop i kommunal regi. Trodde på en slik happening skulle bredden i folket komme til syne.

Men så feil kan jeg ta.

Håper bare andre politikere har råd å tape lønn og møtegodtgjørelse en hel dag i disse tider. Hvor mange har mulighet til å få fri fra sin arbeidsgiver til å delta på slike frivillige politiske oppgaver?

Men som kommunestyrerepresentant og representant for planutvalget må jeg bare ønske eliten lykke til med møte og workshopen.

Svein Berg

Planutvalg/K-styret

Alta FrP