Direkteruta til og fra Frankfurt kan innlede en ny «Lumley-effekt» for turistnæringa i nord, men da må næringa snu seg rundt og bruke felles krefter for å markedsføre produkter i verdensklasse, slik Brage Nilsen Jæger ved Holmen Husky tar til orde for i Altaposten.

I den ferske og særdeles populære Netflix-serien Fool Me Once spiller hun et temmelig usympatisk familie-overhode med skumle intensjoner, men i turistnæringa langt oppe i nord får skuespiller Joanna Lumley titt og ofte æren for at turistene valfarter hit for å oppleve nordlyset.

Verden kan nemlig plutselig og uventet smile til de som skal drive business rundt om i verden, som at BBC for 15 år siden jaktet på nordlyset på våre breddegrader.

På den tiden var Lumley først og fremst kjent som den røyksugne eksmodellen Patsy i humorserien Absolutt fabelaktig, men som tv-guide for BBC var det alt annet enn kjederøyking som pågikk.

Hun ble en levende PR-plakat for både nordlyset og vinterattraksjoner – nok til å igangsette nordlysturismen fra både Storbritannia og andre. Det mytiske bakteppet var med og det ble lagt et grunnlag for helårig virksomhet for mange av gründerne.

Kvaliteten som tilbys i Alta er på mange måter makeløs, men må naturligvis være ytterligere skjerpet hvis bookingen tar av.

Tromsø fikk eksplosiv interesse i fanget, men det forhindrer ikke at vi skummer fløten lengre nord når mulighetene byr seg. Brage Nilsen Jæger kan definitivt ha rett i at vi får et Alta før og etter direkteruta til Europa, forutsatt at vi spiller kortene riktig.

Timingen var helt fantastisk da Henriette Bismo Eilertsen sto i bresjen for cruise-satsingen til Arctic Adventures og ishotellet til Sorrisnica var innarbeidet som ett av mange eksklusive produkter fra bransjen i Alta og Finnmark.

Det handler om infrastruktur, som en utvidet rullebane og landstrøm til cruisebåtene, slik at satsingen er levedyktig. Vi tenker også at dette må være eksklusive produkter som appellerer til betalingsvillige turister, ikke nødvendigvis en betingelsesløs masseturisme med negativt fotavtrykk på miljøet.

Brage Nilsen Jæger er også klar på at det er behov for bedre hotellkapasitet. Vi har ofte en konservativ tilnærming til behovet i Alta, men hotellprisene i Tromsø sier litt om flaskehalsen som har oppstått.

Akkurat nå tar hotellene i byen 5-6.000 kroner for én overnatting. Det kan være hyggelig for hotellbransjen der og da, men på lang sikt kan det ramme eksempelvis konferansemarkedet.

Et nytt hotell i Alta sentrum kan derfor være nokså avgjørende, spesielt hvis Tore Wæraas og Harald Nilsen AS får ekstern hjelp fra investorer eller kjeder utenfra. Før jul kan nettopp direkteruta til Frankfurt bli det gjennombruddet som trengs for å fylle hotellene opp til randen.