Vi kvinner på Stortinget kunne ha vist at kvinnekamp ikke bare er tomme ord, men at vi strekker ut en hånd til kvinner i Finnmark og hele Nord Norge og Norge for øvrig.

Under trontaledebatten tidlig i oktober pekte stortingsrepresentant Marit Arnstad fra Senterpartiet i sitt innlegg på den store kvinneandelen i politisk ledelse på Stortinget.

Som leder av Pasientfokus, direktevalgt av vanlige folk i Finnmark til en plass på Stortinget, er jeg ikke så sikker på om den høye kvinneandelen på Stortinget gjør en positiv forskjell for kvinner i Norge sine rettigheter til trygg fødselsomsorg. Men den høye kvinneandelen er i det minste interessant.

Min bestemor Astrid ble født i Alta i år 1900. Bestemor var en kvinne som flyttet til Varangerhalvøyas skrinne bredder. Der fødte hun sju barn, tok imot lam, kalver, føll og småbarn. Hun pleide å si: - Det blir aldri bedre for oss kvinner, før det blir kvinnelige politikere. Kvinner vil forstå og endre kvinners muligheter og rettigheter til å føde i trygghet i Norge, også i Finnmark.

I inneværende stortingsperiode er kjønnsfordelingen slik på Storting: Sju av ti partiledere på Stortinget, inklusiv meg fra Pasientfokus, er kvinner. De tre andre partiene har kvinnelige parlamentariske ledere. Det betyr at alle topp-posisjoner på Stortinget innehas av kvinner.

Helse Nord ledes av kvinnelig direktør, styreleder i Helse Nord er kvinne, direktøren i UNN er kvinne, nesten 50 pst. av representantene i stortingssalen er kvinner, Helseministeren er kvinne - og i tillegg har vi hatt to kvinnelige statsministere i Norge.

Jeg tillater meg å spørre: Kan vi på Stortinget, fra ulike partier og lister, sitte stille og se på at Helse Nord, Finnmarkssykehuset og flere andre foretak i nord vinner fram med å legge ned fødetilbudet i Nord-Norge, som svar på helseminister Kjerkols oppdrag om å gjøre helseforetakene mer økonomisk lønnsomme?

Er det god kvinne-, barne- og familiehelse å legge ned fødetilbud i Kirkenes, Alta, Nordreisa, Senja, Narvik, Lofoten, Brønnøysund og ett på Helgeland?

Jeg har styrt husholdningsbudsjettet hjemme i flere tiår. For meg - og de fleste som har styrt et familiebudsjett - er det vanskelig å ha tillit til at Helse Nord vil spare penger på å legge ned disse fødetilbudene.

Det er vel ikke sånn at det er gratis å sende fødende kvinner med kollektivtransport, fly eller ambulansefly, taxi eller privatbiler opp mot 600 km én vei for å føde barn?

Hva med kvinnenes livskvalitet i den mest sårbare tiden i en kvinnes liv? Hva med tryggheten for mor og barn? Har ikke kvinners livskvalitet også en verdi, selv om den ikke kan måles i penger?

Tenk om vi kunne brukt noen av de 13,2 milliardene som elektrifisering av Melkøya koster - til å styrke fødeavdelinger og fødetilbud i Finnmark, i Nord-Norge og i Norge for øvrig.

Sett i lys av totalberedskapskommisjonen, forsvarskommisjonen, fagmilitære råd, sykehusutvalget og sannhets- og forsoningskommisjonen kan Pasientfokus og jeg faktisk ikke se ett eneste godt argument for at kvinners kamp for trygg fødselsomsorg ikke skal lykkes.

Jeg hører mange si at vi ikke har penger, men vi skal altså elektrifisere Melkøya for 13,2 mrd. kroner betalt av norske skattebetalere. Du og jeg skal altså betale elektrifiseringsregningen for et oljeselskap, Equinor, som hadde 78,8 mrd. amerikanske dollar i pluss i 2022. En skulle tru at forurenser Equinor har økonomi for selv å betale for elektrifiseringen.

Tenk om vi kunne brukt noen av de 13,2 milliardene som elektrifisering av Melkøya koster - til å styrke fødeavdelinger og fødetilbud i Finnmark, i Nord-Norge og i Norge for øvrig. Det hadde vært noe til kvinnekamp. Vi kvinner på Stortinget kunne ha vist at kvinnekamp ikke bare er tomme ord, men at vi strekker ut en hånd til kvinner i Finnmark og hele Nord-Norge og Norge for øvrig.

Som stortingsrepresentant for Pasientfokus er det viktig for meg å si til samtlige partier og deres velgere:

Pasientfokus har mange menn som støtter vår kamp for fødeavdeling og geriatri til Alta. Menn som står opp for sine kvinner. Vi kvinner må trene på å stå opp for våre unge kvinner og kjempe sammen for kvinners rettigheter!

Irene Ojala

Pasientfokus

Irene Ojala i Pasientfokus. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB