Senterpartiet har fulgt opp sine løfter fra valgkampen. Regjeringen oppløser i dag tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark.

Høyre-regjeringen med Frp og Venstre gjennomførte en storstilt tvangsreform med sammenslåing av kommuner og fylker. Sammenslåingen var ikke grundig utredet og forankret i demokratiske prosesser. I Finnmark stemte 87 % av oss imot sammenslåingen uten å bli hørt. Solberg-regjeringen presset gjennom en sammenslåing helt imot innbyggernes mening.

Endelig er Finnmark eget fylke igjen. Dette er en seier for demokratiet og folkestyret her i landet. Finnmark er både et spennende og strategisk viktig fylke. Det påhviler oss nå som innbyggere å vise et sterkt engasjement og stor kraft når vi nå løfter fylket vårt inn i fremtiden. Særlig viktig er det at ungdommen får tildelt og tar plass i de viktige prosessene og valgene som ligger foran oss.

Fylket vårt er rikt på så mye. Menneskene, naturressursene og kulturene. Alt dette er Finnmark! Navnet vårt ble skrevet ned på de første kartene som ble laget over de nordligste havområdene. Og navnet vårt skal bestå.

Senterpartiet jobber hardt for at verdiene av alle våre naturressurser skal komme Finnmark til gode. Det er det viktigste grunnlaget for å skape levedyktige og ikke minst bærekraftige samfunn. Finnmark skal blant annet ha utbygd kommunikasjon og transporttilbud som står i forhold til de verdiene som transporteres både i og ut av landsdelen. Tjenestene skal være nær folk.

Vi ser frem til å bidra i utviklingen av et Finnmark fylke til beste for innbyggerne og landet som helhet. Et Finnmark for fremtiden!

Heidi Holmgren

Leder Finnmark Sp