Russland har gjort det tydelig at det er krig. Invasjonen av Ukraina fordømmes på det sterkeste og kan ikke aksepteres i et kunnskapsbasert verdenssamfunn. Handlingene berører utallige mennesker i både Ukraina, nærområdene og resten av verden. Mange mennesker kjenner nå på en stor usikkerhet om de mest grunnleggende delene av livet sitt.

Norske utdanningsinstitusjoner har god tradisjon for å støtte Students at Risk og Scholars at Risk prosjektene og det blir viktig at det fremover gis rom i norsk akademia til de som ikke lenger finner sin plass i hjemlandet.

Norge vil, i likhet med andre, oppleve en stor pågang av mennesker som rømmer fra hjemmet sitt. Norges status som foregangsland på menneskerettighetsområdet er betinget av vi imøtegår også denne krisen på en god måte. Det medfører at vi må kunne gi disse en verdig mottakelse, noe som også betyr at norske utdanningsinstitusjoner vil få et ansvar for å tilby mye språklig og faglig videreutdanning over et kort tidsrom.

Flere av de som flykter kommer til å bli i en lengre periode. Da må de gis den støtten og de verktøyene de trenger for å ikke bare klare seg, men også trives. Norsk språk kan oppfattes som en barriere og utdanningsinstitusjonene bør derfor tilby norsk-kurs og opplæring for rask integrering i arbeidslivet. Skal vi gi disse menneskene et verdig liv igjen raskere så er det også et gode for både dem og det norske samfunn å minimere tiden med asylmottak og unntakstilstand.

Det vil være givende for alle at dette kommer på plass fortest mulig og uten at det må gå på bekostning av andre tilbud. Vi forventer at regjeringen anser dette som en prioritet og får på plass en finansieringsordning som tillater undervisningsinstitusjonene å komme i gang med slike prosjekter så fort som overhodet mulig.

Resolusjonen ble vedtatt ved Studentparlamentsmøte 7. fredag 25. februar 2022.

Studentparlamentet, UiT