Altaposten hadde fredag 9. juli et oppslag der de hevder at Arbeiderpartiet stemte imot oppstart av utbygging av E45 gjennom Kløfta i 2022. Bakgrunnen er visstnok at Arbeiderpartiet under behandlingen av Nasjonal transportplan (NTP) i Stortinget stemte imot Fremskrittspartiets godt over 100 forslag om smått og stort over hele landet. Frp sitt NTP-opplegg var totalt useriøst og urealistisk. Arbeiderpartiet stemmer ikke for slikt, men det betyr selvsagt ikke at vi er imot bygging av E45 Kløfta.

Altaposten går altså helt ukritisk god for Frp sin fremstilling av saken. Sannheten er at FrP hadde samferdselsministeren og finansministeren i nesten sju år, og da skjedde det ingenting med E45 Kløfta - virkelig ingenting. Så går FrP ut av regjering og da skal de liksom bruke 400 milliarder kroner mer til NTP, og vips så skal de bygge Kløfta, som de ikke løftet en finger for i regjeringskontorene. Altaposten svelger altså denne fremstillingen helt ukritisk.

Alta Arbeiderparti og Finnmark Arbeiderparti har i årevis jobbet for å få realisert E45 Kløfta, og derfor foreslo Arbeiderpartiet allerede ved behandlingen av NTP i 2017 at Kløfta skulle startes opp i første planperiode, som var årene 2018-2023. Hadde det gått igjennom i 2017 hadde vegen vært påbegynt, og kanskje til og med ferdig. Men dessverre ville ikke Frp sin samferdselsminister i 2017 være med på det. Det passer kanskje ikke inn i Altapostens redaksjonelle linje å få fram dette poenget?

Undertegnede hadde gleden av å besøke Eiby og Kløfta allerede i 2014. Nå må det finnes løsninger også for utbyggingen forbi Eiby, for det trengs helt åpenbart. Men det betyr selvsagt ikke at vi deltar i FrP sitt spill rundt dette. Deres NTP-opplegg har ikke fnugg av seriøsitet. Arbeiderpartiet er opptatt av resultater i samferdselspolitikken, ikke spill og spetakkel.

Derfor har vi også gjentatte ganger tatt opp behovet for forlengelse av rullebanen ved Alta lufthavn. Dessverre fikk vi ikke gjennomslag hos samferdselsministrene fra Frp for å ordne opp med rullebanen i Alta. Hvorfor nevner ikke Altaposten dette?

Det passer nok heller ikke for Altaposten å skrive om Arbeiderpartiets NTP-opplegg der utbygging av E6 over Sennalandet er med. Dette redegjorde undertegnede for i e-post til Altaposten 28. juni. Hvis noe hadde vært uklart kunne avisen når som helst ha slått på tråden. Undertegnede har ikke mottatt noen henvendelse fra Altaposten etter e-posten 28. juni.

Heldigvis er FrP nå ute av regjeringskontorene og da kom E45 Kløfta inn i NTP med oppstart i første planperiode. Det er å håpe at FrP ikke kommer tilbake i regjeringskontorene, for da de var der var det neimen ikke mye framdrift på vegutbygging i Finnmark.

La oss håpe vi får på plass et nytt stortingsflertall og ei ny regjering til høsten. Da skal vi få fremdrift både på E45 Kløfta, E6 over Sennalandet og andre viktige prosjekter. Arbeiderpartiet er beredt til det.

Arbeiderpartiet har ikke en politikk i opposisjon og en annen i posisjon. Vi er et seriøst parti og vår politikk er gjenkjennbar og gjennomførbar. Så får i grunnen Altaposten holde på med sitt, dersom de mener det tjener distriktets interesser.

Arbeiderpartiet skal bygge landet, ikke bygge luftslott.

Sverre Myrli

Transportpolitisk talsperson

Arbeiderpartiet