Det kan bli flere hjerteskjærende scener ved Altas sykehjem i tiden som kommer. Mangel på både sykehjemsplasser og helsepersonell vil skape kø og vonde opplevelser for både eldre, pårørende, ansatte og de som skal prioritere i hverdagen.

Snart 95 år gamle Gunnar Suhr måtte ufrivillige forlate Alta omsorgssenter forrrige uke. Han følte utrygghet ved å dra hjem – og vekslingen mellom hjem, sykehjem og avlastning blir en stor byrde for mange eldre.

Gunnar har en oppofrende familie i ryggen, som er opptatt av forsvarlig oppfølging. Men det er slett ikke alle som har den ressursen med seg når alderen tynger. Det blir ekstraordinært viktig å være på ballen for de eldre som trenger hjelp – og pårørende risikerer å bli syk uten avlastning.

Køen og flaskehalsen for å få en fast plass har økt, og Alta er slett ikke alene. Dette er en nasjonal krise, akkurat som vi ser i store deler av helse- og omsorgssektoren for øvrig. Det er stor rekrutteringssvikt i spesialisthelsetjenesten, men det samme skjer også i kommunehelsetjenestene, blant annet når det gjelder tilgangen på fastleger.

Eldrebølgen har vært varslet lenge, men det kan tenkes at vi har hatt for stor tro på hjemmebasert omsorg. For Altas vedkommende medførte dette at Ekornsvingen raskt måtte gjenåpnes og kapasiteten på Altagårdshagen måtte justeres opp. Eldrerådet er på barrikadene for å kjøpe plasser fra Furuly.

Da haster det også med å få neste byggetrinn for Alta omsorgssenter i gang raskest mulig, kanskje mer enn omleggingen av skolestrukturen, som likevel vil kreve en viss tid til gjennomføring av det som er vedtatt og det som skal følges opp.

Vi har de siste ukene fått klare og tydelige varsler fra pleierne i hjemmetjenesten om uholdbare forhold, og reportasjen fra Alta omsorgssenter gjør inntrykk.

Det er samtidig knallhard konkurranse om helsepersonell, og dermed blir det kannibalisme på tvers av forvaltningsleddene. Det betyr lønnspress i omsorgsyrkene – og her tror vi statlige myndigheter bør komme på banen.

Korona viste at lønnsøkningen presser seg fram – og vi tror det er skummelt å overlate byrdene til kommunene.

Rolf Edmund Lund, Ansvarlig redaktør