Da jeg ble medlem i Alta Arbeiderparti i 1987 var Alta AP et stort lag med mange medlemmer og flere lokallag. Et robust og sterkt politisk verksted der man jobbet fram gode løsninger for befolkningen. Noen få eksempler er Finnmarkshallen sammen med fylkeskommunen, nye grendeskoler og nærmiljøsenter, en hjemmebasert eldreomsorg som fikk nasjonal oppmerksomhet og tok i bruk datateknologi som skapte nye muligheter for pasientene, i samarbeid med Regionssykehuset i Tromsø… Mange spennende ting på agendaen parallelt med at Alta vokste og vi ble by! Hardtarbeidende tillitsvalgte i ulike posisjoner, hadde stor tro på utvikling på flere områder og jobbet for at både helse og oppvekst skulle ivaretas. Det hadde allerede vært jobbet med å få sykehus til Alta fra tidlig på åttitallet og øverst på lista sto fødeavdeling og akuttmottak!

Mange kamper har blitt kjempet for å realisere disse planene, og steg for steg ble gode ambulerende spesialisthelsetjenester etablert – til tross for tildels stor motstand internt i Finnmark AP og fra sentralt hold! De fem veteranene som meldte seg ut av partiet her om dagen, pluss mange flere, har lagt ned betydelig innsats for å få dette til! Mange har holdt ut lenge, har hatt trua og noen jobber fortsatt mot egen partiorganisasjon for å få støtte… Men nei, nå er det verre enn noensinne, med en statsminister og en helseminister som lukker øyne og ører for demokratiske prosesser i vårt område, innspill og oppfordringer fra fagfolk i helsevesenet, lokalpolitikere, generell befolkning og pasienter ignoreres. De lytter heller til Helse Nord og Finnmarkssykehuset, som av økonomiske årsaker og på kort tid, har rasert det som er bygd opp over lang tid, og helseministeren har gitt sin støtte til at det skjer! Det er et formidabelt svik og AP fortjener ikke støtte her i Alta – de har ikke vist seg tilliten verdig!

Alta blir direkte motarbeidet på AP sin vakt…

Folket har sagt ifra at foretaksmodellen ødelegger helsevesenet, men behovet for analyser og rapporter har blitt avvist – øverste myndighet har heller applaudert et foretak som har vært økonomisk på tur mot stupet i årevis, og fortsatt er det!

For sju år siden, i 2017 gikk vi i et stort demonstrasjonstog for å vise verden og sentrale myndigheter at vi trenger et eget fullverdig sykehus i byen vår. Vi var omtrent like store som Narvik og Harstad, og hadde lang vei til sykehuset. Men partileder Støre dro rett forbi Alta og til Hammerfest, uten å gi demonstrasjonen oppmerksomhet – vår egen leder ignorerte vårt budskap og engasjement!

For meg var det et svik så stort at jeg ikke ville være i AP lenger! Da hadde jeg vært medlem i 30 år og hadde virkelig hatt tro på støtte fra eget parti når det var ting vi sloss for, men dette sviket var dråpen som fikk meg ut av AP.

Den øvelsen som nettopp ble avviklet, med base her i Alta avslørte store mangler i beredskapssammenheng, blant annet manglende sykehus med akuttfunksjon!

I tillegg kommer havn og vei… Flere ministre gjestet Alta, smilte, hilste og presenterte bevilgninger til Kløfta i neste NTP, som jeg ikke vet om vi kan tro på…

Hva så de mens de var her? Vil de ta rapportene til etterretning eller vil de bli ignorert, som så mange andre signaler har blitt… Noen må ta grep snart, det er i alle fall sikkert!

Man kan ikke fortsette å bo i en by som blir usynliggjort av øverste myndighet! En fantastisk by, med naturgitte forutsetninger for mange ting, en by full av folk fra hele fylket, men uten livsviktige funksjoner som det et sykehus har!

Jeg syns det er trist at Alta blir behandlet så usolidarisk, det er synd for alle som har trodd på og jobbet for «sitt AP» og synd for de som enda står i det! De blir stemoderlig behandlet av sin organisasjon, de blir ydmyket og tråkket på, og det fortjener ingen!

Det er synd fordi det ikke harmonerer med ideologien som ligger i bunnen for AP som sosialdemokratisk organisasjon, - frihet, likhet og solidaritet!

Det er en fane jeg en gang var stolt av å gå under 1.mai, men det er dessverre historie!

Det Norske Arbeiderparti har sviktet Alta – det er min påstand, og de fortjener ikke støtte her!

Rigmor Endresen