Nå har også Finnmark fått sin egen apostel og forkynner. Troms og Harstad hadde i forgangen tid sin.

Den som vi kjenner i dag som Grønlands Apostel, Hans Egede, blei født i Harstad, og havnet på Grønland som forkynner blant inuittene. Evangelisten hadde som mål å omvende de vantro til den kristne tro.

Finnmark har nå fått sin egen apostel, personifisert i Øystein Rushfelt. Som representant for det Grønne Evangelium, har han nå tatt for seg ungdomsskole elevene rundt om i fylket. Etter å ha viftet med gulrøtter og feite kontrakter blant entreprenører og leverandører i vest fylket har han etter hvert fått både gehør og applaus.

Både i Bedriftshelsetjenesten og leverandørklyngene i Vest-Finnmark har det vært stor glede og optimisme å spore, noe som har gitt seg utslag i skrevne kontrakter og lovnad om gull og grønne skoger. Førstesideoppslagene har ikke latt vente på seg, høytidelige stunder må jo deles blant de vantro, og de lokale mediene i Hammerfest og Alta har ikke latt seg be to ganger ved slike stunder.

Den hvite mann har i uminnelige tider brukt både brennevin og glassperler for å lure urbefolkningene rundt om på kloden. Hva som er brukt i Kvalsund vites ikke, bortsett fra i 2 tilfeller, der det var både skjenk og cigarillos i stresskofferten, og lovnad om dobbel fiskepris, bare de var enig i at gruvedrift i Repparfjorden var fremtiden. De gamle metodene virker..

På det nye Kvalsund bedehus i sommer var det duket for et vekkelsesmøte for ungdomsskoleelever fra Karasjok og Kautokeino. I tillegg var det noen ungdommer fra Natur og Ungdom til stede. Det gikk vel ikke helt etter ønske hverken for presten i Kvalsund eller Apostelen Rushfelt.

Apostelen fikk skikkelig pæs fra Natur og Ungdom, ungdommene som kom fra Vidda var heller ikke bortevekke. Det Grønne Evangelium er visst ikke så grønt allikevel. Med 0,07% av verdensproduksjonen skal han redde både verden og barnearbeid i gruvene i Afrika.

På hjemmebane ved ungdomsskolen i Alta fikk han vel en lettere match. Der var ikke Natur og Ungdom representert, ei heller andre med kunnskaper om hva Nussir egentlig representerer av forurensing og på nytt neddreping av en Nasjonal laksefjord, en fjord som har begynt å våkne til live etter 40 år etter forrige koppereventyr.

Hvilke neste ungdomsskole som får besøk av evangelisten vites ikke. Vet heller ikke når barnehagene i fylket står for tur, tidlig krøkes den som et godt miljøsvin skal bli.

Eilif Moan