Det norsk helsevesen lider av et direktørvelde som ødelegger i stedet for å berike det norske helsevesen. Når alle disse direktørene skal ha mange millioner i lønninger, blir det lite igjen til å drive det norsk helsevesen på en forsvarlig måte.

Vi kan bare ta et eksempel: Vi har bare råd til 278 intensivplasser ved norske sykehus. Vi kan bruke en direktør ved senga til hver av disse plassene. For tro det eller ei, vi har 333 direktører innen sykehustjenester i Norge.

Er det på tide at vi snart skroter hele foretaksmodellen innen sykehusdrift?

Vi ser galskapen ved bygging av nye sykehus: Konsekvensutredninger skipes, direktører og styrene, styrer i millionunderskudd. Allikevel igangsettes byggeprosjekter langt over hva loven sier om summen for at konsekvensutredninger skal foreligge. Slike byggeprosjekt er dømt til å mislykkes med dagens struktur, og uten økonomiske forutsetninger for å kunne lykkes.

Slik driver helseforetakene Helse-Norge til avgrunnen med god hjelp av diverse helseministre og regjeringer.

Vi ser bare misnøyen brer seg hos folket. Tar vi bare her nord, gjør direktøren for Finnmarksykehuset akkurat som han vil, styret følger lydig etter. Dem bryr seg ikke om hva Stortinget bestemmer engang. Helseforetakene lar dette skje uten å løfte en finger. Slik har Finnmarkssykehuset og ledelsen fått lov til å gjøre opp gjennom årene.

I alle andre foretak ville styret sagt klart ifra hvem som bestemmer, men her i Finnmark er det tydelig direktøren som bestemmer. Dessverre tar ikke styret eller direktøren klare signaler fra rapporter, utredninger, fagansatte eller Stortinget. Det er vel oppsiktsvekkende at slikt får lov til å skje innen det norske helsevesen i 2023/24.

Håper både styret og direktøren i Finnmarkssykehuset har lært noe av den siste måneden med ras og stengte veier nært sykehuset, som skulle betjene hele Vest-Finnmark.

Slik har befolkninga i Alta region hatt det i årevis. Stengte veier til sykehuset flere ganger pr. måne fra desember til april. Om ikke dette er nok opplever vi elendig regularitet for ambulanseflyet på Hammerfest lufthavn.

Dessverre har jeg mer enn en gang opplevd og ønsket dårlig vær så ambulanseflyet har måttet gå direkte til UNN og Tromsø. Har to ganger opplevd det motsatte og måtte vente ved Hammerfest sykehus i noen dager på grunn av dårlig vær (laber bris) for at ambulanseflyet skulle kunne lande og fly meg til UNN Tromsø.

Hvordan få slutt på at pasienter med hjerte -og hodekomplikasjoner må innom Hammerfest og lokalsykehuset som er ren galskap når minutter og timer bestemmer utfallet av våre videre liv i helsekø eller arbeidsliv.

Svein Berg

Alta FrP