Vi lever i en trygg og privilegert del av verden, og kan med rette være stolt av vår samfunnsform og vår natur og kultur.

Vår kulturhistorie er ankerfestet og «limet» i samfunnet vårt. Vår kultur og våre holdninger har, sammen med tilgjengelige naturresurser og en hardt arbeidende befolkning, gitt oss et demokratisk og stabilt samfunn med velstand og trygghet.

Vårt samfunn ble bygget på kristendommens grunnleggende moralske og etiske prinsipper, og uavhengig av barnetro og eventuell religiøs tilhørighet, så er de fleste enige om at vi trenger grunnleggende etiske og moralske retningslinjer for å bevare vår velfungerende samfunnsstruktur.

Vakre kirkebygg i vårt i vårt langstrakte land vitner om vår kristne kulturarv, og vår felles historie, tradisjoner, sang og musikk, klesdrakter og vår fantastiske natur binder oss sammen i et fellesskap som gjør at vi er stolt av, og glade i fedrelandet vårt. Åpne kirker/vei – kirker gir mulighet til meditasjon og ettertanke i vår travle og hektiske hverdag, uavhengig av tro eller religiøs tilknytning!

Er vi rasister, nasjonalister og navlebeskuende egoister dersom vi ønsker å videreføre den samfunnsformen som har gjort oss til en fredselskende og trygg befolkning.

I dagens samfunnsutvikling blir kirken og kirkens budskap om omsorg og kjærlighet tilsidesatt. Samfunnsutviklingen preges av økende ensomhet, økende utrygghet, kynisk grådighet og maktbegjær, manglende tilhørighetsfølelse, økende ungdoms- vold og kulturelle motsetninger. Ventelistene til sykehjemsplasser blir lengre og kvaliteten på disse tjenestene reduseres.

Ansvaret for lovpålagte tjenester for eldreomsorg overføres til frivillige, mens politikerne bruker oljemilliardene som monopolpenger, for å markere sin egen sosiale fortreffelighet.

Vi trenger kirken grunnleggende etiske og moralske fundament for å stoppe utviklingen mot et kaldere og mer kynisk samfunn, og vi trenger politikere som gjennom valgkamper kan overbevise velgerne om at de er befolkningens innvalgte tjenere, og at de vil prioritere livskvaliteten til egen befolkning.

Bjørn Odden