Alta Frp har 8/2-24 levert inn sak til administrasjon og hovedutvalgsleder en sak hvor Alta Frp ønsker at det utredes et område for frikjøring med snøscooter i Alta kommune som en prøveordning med evaluering i etterkant.

Alta Frp ønsker og gi scooterfolket muligheten til og prøve ut dette, som våre naboland har hatt i en årrekke og enda har.

Vi tenker at dette vil legge til rette for bolyst og trivsel slik at våre innbyggere får føle på friheten ved og kunne bevege seg fritt innafor et gitt område. Vi opplever også at andre partier har vært i media og vært enig i at dette må vi prøve og få til i vår flotte kommune med utrolig god plass.

Vi i Alta Frp håper saken kommer opp så fort som mulig og at den får støtte slik at arbeidet fra administrasjon kan igangsettes fortest mulig, og at en ordning kan være på plass allerede til sesongen 2025.

Alta Frp ønsker alle brukere av vår unike  natur en flott vinter om det er på ski, foter, snøscooter eller noe annet. Nyt den fine tiden vi går i møte.

God tur, hilsen

Alta Frp

Albert Georg Vekve