Opplag i lokalavisene viser at politikken innen eldreomsorgen i kommunen har vært feilslått i mange år. Den store feilen som ble gjort var nedleggelse av de små sykehjemmene, før det storslåtte prosjektet på sentrum var ferdigstilt. Sjøl med andre byggetrinn på sentrum vil kommunen ikke oppfylle anbefalingene fra statlige myndigheter.

Staten anbefaler at vi skal et sykehjemstilbud som gir minimum tilbud til 25% av de eldre over 80 år. I 2023 var det 718 personer over 80 år i Alta kommune. Det betyr at vi skulle hatt minst 179 sykehjemsplasser for å oppfylle anbefalingene til staten.

Ser en på utviklingen fra 2008 skjønner en at eldrepolitikken har vært på feile veier i en rekke år i kommunen vår. Vi hadde funksjonelle gode sykehjem i Kåfjord, Helsesentret, Furuly, Elvebakken og Ekornsvingen. Alle er lagt ned eller omdisponert.

Etter hva jeg forstår av avisoppslagene har vi bare 86 sykehjemsplasser igjen, inkludert at politikerne igjen har måttet ta i bruk Ekornsvingen med 14 plasser. Kommunen mangler altså nesten hundre plasser for å ha et noe lunde tilfredsstillende sykehjemstilbud.

I 2008 var det 445 personer over 80 år i Alta, en trengte dag 111 sykehjemsplasser for å tilfredsstille anbefalingen fra staten om 25% dekning. Kommunen hadde imidlertid den gang 122 sykehjemsplasser. En kan jo spørre om det ikke var noen av politikerne som så at en ikke kunne legge ned så mange sykehjem, sjøl om en fikk en storsatsing på sentrum.

Det positive er at kommunen har fått noen flere omsorgsleiligheter, men det er utilgivelig at en har rasert et av de mest vellykkede eldretilbudene i kommunen, nemlig Vertshuset, med Vertshushagen. Ikke bare tok de vekk 20 omsorgsleiligheter, men de fleste servicetilbudene, som gjorde det trivelig å bo der ble fjernet.

På et møte i valgkampen lovde alle de politiske partiene at de vil sørge for at Vertshuset igjen skulle få tilbake sine gamle servicetilbud, og bli en trivelig samlingsplass for eldre. Denne lovnaden koster ikke store investeringer og i tillegg vil beboerne der sjøl betale de fleste kostnadene.

Ole Simonsen