Første januar får vi et nytt Norgeskart. Noen fylker blir som i dag og noen slås sammen.  Troms og Finnmark blir sammenslått, i likhet med Vestfold og Telemark. Hordaland, Sogn og Fjordane, Østfold, Akershus og Buskerud fins ikke i 2020. Dette har Stortinget vedtatt.

NRKs oppdrag er geografisk basert. Vi skal gi et godt lokalt og regionalt tilbud, og fortelle historier fra hele landet. Når samfunnet vårt endrer seg, må allmenkringkasteren selvfølgelig forholde seg til endringene. Vi er verken for eller mot regionreformen, men har respekt for politiske vedtak og engasjement for hva som blir relevant for norske lyttere, seere og lesere.

Derfor er det litt overraskende at flere politikere i det siste har uttrykt bekymring for NRKs distriktstilbud etter at regionreformen trer i kraft. De politiske partiene er selv i ferd med å tilpasse seg, f.eks ved å slå sammen Hordaland Sp og Sogn og Fjordane Sp til Vestland Senterparti. Finnmark AP og Troms AP vil samarbeide under navnet Troms og Finnmark Arbeiderparti. På samme måte vil NRKs kontorer i Tromsø og Alta bli til NRK Troms og Finnmark med én felles distriktsredaktør.

Dette er viktig av journalistiske årsaker: De nye fylkene får store, vesentlige nye oppgaver, som trenger journalistisk overvåking. Mange steder i Norge er NRK det eneste mediehuset som har hele regionen som nedslagsfelt. Hvis vi ikke sørger for å dekke hele det nye fylket, risikerer vi store journalistiske blindsoner. NRK har også plikt til å delta i Fylkesmannens beredskapsråd med én redaktør for hvert fylke. Dessuten krever kringkastingsloven at vi skal ha ett distriktsprogramråd i hvert av fylkene.

Frykt for sentralisering har vært et viktig element i debatten rundt regionreformen. NRK har ingen planer om å sentralisere mer av virksomheten vår. Tvert imot diskuterer vi daglig hvordan vi kan komme nærere publikum over hele landet med vesentlig journalistikk som er relevant for den enkelte. Vi opprettholder derfor radiosendinger som er langt mer lokale enn de nye storfylkene. Sånn vil det være i både Troms og Finnmark og i Hordaland og Sogn og Fjordane. Det er store forskjeller i Norge. Det tar 5 timer og 40 minutter å kjøre fra Tromsø til Alta, mens det tar drøyt 40 minutter å kjøre fra Tønsberg til Porsgrunn. Derfor vil også sendingene kunne variere fra fylke til fylke Dette vurderes ute i hver enkelt region.  I Nord mener den regionale ledelsen at det beste tilbudet til publikum er å beholde dagens radiosendinger. NRK-ledelsen støtter dette.

Foruten seks timer direktesendt radio og tre direktesendte TV-sendinger hver dag, og et lokalt nyhetstilbud på nett hele døgnet, bidrar distriktskontorene med en tredjedel av innholdet på nrk.no. Fra 1. januar vil distriktssendingene på TV få en mer sentral sendetid. Hovedsendingen vil ligge rett i etterkant av Dagsrevyen og utvides fra ti til femten minutter. Sendingen vil være for Troms og Finnmark, akkurat som i dag.

NRKs oppdrag i distriktene er tredelt: Vi skal gi et godt lokalt tilbud, vi skal gi et regionalt tilbud og vi skal produsere innhold for et nasjonalt publikum med utgangspunkt distriktene. Målet er å binde Norge sammen. Dette framgår veldig tydelig av NRKs vedtekter som er stortingets føringer for NRK. Regionreformen er journalistisk utfordrende, fordi det ikke er én identitet i hele Troms og Finnmark, selv om de samles i det nye fylket. Balansegangen mellom regional og lokal dekning er krevende, men vi synes den er verd å jobbe med. Hver dag, året rundt, tråler våre ansatte Norge på kryss og tvers, og forteller, på godt og på vondt, om det som skjer. Vi jobber hele tiden med å tilpasse oss befolkningsutvikling og annen samfunnsutvikling, for at vår tilstedeværelse skal gjøre oss mer relevante for publikum.

Marius Lillelien, distriktdirektør

Thor Gjermund Eriksen, kringkastingssjef