Unionsminister Frank Bakke-Jensen (H) har i finnmarksavisene vært ute med en artikkel om at Høyre vil «forsvare Norge fra russegrensa og sør». Han skryter av at regjeringen overtok et sulteforet forsvar, og at de nå er i gang med opprustningen. Dette er direkte tøvprat. Faktum er at forsvaret, da perestrojkas og glasnost feide inn over Europa, i en årrekke har blitt sulteforet av håpløse politikere uansett regjering/storting, herunder Høyre, som har stemt for kutt i budsjettene til forsvaret/heimevernet siden den gang og til i dag. Forsvaret får 165 mrd, mer over en 20 års periode, men må kutte baser og stasjoner for flere ti-tall mrd.!!!. Det er bare å lese langstidsplanen for å skjønne galskapen.

Det er derfor all grunn for å spørre høyre og unionsministeren om hva de skal forsvare Norge med? Faktum er at mobiliseringshæren ble demobilisert fra det den engang var på 185.000 mann til ca. 10.000 mann, inklusiv vervede. Sjøforsvaret er lagt i bøyene, Olavsvern som ble opprettet på 50-tallet, og var en toppmoderne ubåtbase med alle fasiliteter, ble i jan 2003 underlagt Håkonsvern Orlogsstasjon, som første skritt å veien mot nedleggelse, og reelt nedlagt av en AP-regjering, men solgt av nåværende regjering og kan aldri tas tilbake, luftforsvaret nærmest utradert og blir ytterligere svekket i nord etter det hodeløse vedtaket om å nedlegge Andenes flystasjon og fjerne bell-helikoptrene fra Bardufoss, kystfortene er alle nedlagt, garnisonen i Porsanger nedlagt, samt Banak flystasjon, heimevernet er vedtatt kuttet fra 42.000 til 30.000, sjøheimevernet er vedtatt nedlagt, samt HV-11. Heimevernet har av forvirrede politikere og med god hjelp fra Politidirektoratet fått vedtatt at tennstiften til heimevernssoldatens våpen, skal samles på et sentralt lager rundt i landet. Tror man virkelig at en eventuell fiende venter, eller skal unionsministeren ringe til angriperen og be om at de utsetter angrepet til hæren er bygget opp om noen år, eller at HV-soldaten har fått fatt i tennstiften og dermed fått et funksjonelt våpen.

Videre har den privatiseringskåte regjeringen, vedtatt at private aktører skal stå for transport av krigsmateriell for heimevernet, riktignok i fredstid, men det innebærer at personellet ikke får øvd på logistikk før eventuelt i en krise/krigssituasjon. Og da er det for seint. Alle husker vel rotet som var ved utskipingen da Storbritannia skulle komme Norge til unnsetning i aprildagene i 1940. Nettopp fordi personellet ikke hadde nødvendig øving.

Faktum er at Norge ikke lengere har en hær/armé av betydning. Ikke engang på korpsnivå, som vanligvis utgjør rundt 30.000. Kun på bataljons nivå med 800 (Telemarksbataljonen). Riktignok har vi Brigade Nord som fullt oppsatt utgjør ca. 4500 soldater. Med den hærstyrke som eksisterer i dag, er Norge ikke i stand til engang å drive oppholdende strid av betydning inntil unnsetning kommer, men blir overrent i løpet av timer. Det betyr at den stridsevnen som eksisterer i dag er dårligere enn det Norge hadde ved krigsutbruddet 9. april 1940.

Så er regjeringen (H,FrP) med støttepartiene V og KrF, frekke nok til å vise til «Prop.151 S (2015-2016), Kampkraft og bærekraft, Langtidsplan for forsvarssektoren». Hvilken kampkraft er det unionsministeren og regjeringen sikter til. Kampkraft på kjøkkenbenken til Høyre og Fremskrittspartiets medlemmer, eller hvor? Det kan iallfall ikke være ute i felt.

Odd Oskarsen