Når det gjelder film liker jeg å tenke at politikeres oppgave er å rulle ut den røde løperen sånn at de som vet hvor skoen trykke kan danse på den. Få lage den filmen de drømmer om.

Arbeiderpartiet vil gjøre det enklere og mer attraktivt å jobbe med film i Norge.

Vi har ei filmmelding vedtatt av Stortinget i 2015 der man blant annet ville ha en insentivordning som la til rette for sterkere filmregiona som kan gi større maktspredning. Stortinget ville altså både styrke regionene, øke mangfoldet, og styrke bærekraften for bedriftene.

I tiden etterpå var det dessverre Høyre, Venstre og FrP som styrte, med Linda Hofstad Helleland fra Høyre, Trine Skei Grande og Abid Raja fra Venstre som kulturministre. Ingenting av det Stortinget vedtok skjedde. Resultatene taler dessverre for seg selv. Nord-Norge har 9 prosent av befolkninga i landet, og likevel kun to prosent av filmproduksjonen, mot Oslos 81 prosent.

Man skal ikke måtte bo i Oslo for å jobbe med film.

Arbeiderpartiet vil bygge filmmiljø med kompetansemiljøer i hele Norge. Vi vil rulle ut den røde løperen sånn at historier fra hele landet kan fortelles, og la det skapes og vises filma fra både Tana og Tromsø, Bergen og Berlevåg, Alta og Arendal..

Det står ikke på kreativiteten eller stå-på-viljen til aktørene her i nord. Men vi er sjanseløse alene mot storpenger fra utlandet. Det er langt mellom folk, det er langt mellom pengan og over tid har det vært langt mellom satsingene sørfra.

Det vi kan gjøre er å stå sammen.

Nordnorsk Filmsenter AS, Nordnorsk filmkommisjon AS og Filmfond Nord AS vil nå omstrukturere seg og få tettere kobling mellom arbeidet med ei sammenslåing til ett selskap. Det er naturlig for Arbeiderpartiet å støtte opp om, og vi gleder oss til å se hva vi kan få til med film i nord i fremtida og hvilke frukter det kan bære.

Om det er de smale filmene som holder deg fremst på kinosetet og forandrer synet ditt på verden for alltid. De særegne filmene som viser mangfoldet vårt her nord på våre premisser. De modige filmene som setter lys på noe helt spesielt, setter dagsorden og starter viktige debatter. Eller de store filmene som fyller kinosalen og inviterer verden til Nord-Norge med alle våre utrolige omgivelser. Hva det blir er opp til de som har skoen på. Vi er klare til å støtte opp.

Nå ruller vi ut den røde løperen. Lykke til!

Marta Hofsøy (Ap)

Leder komité for kultur helse og

internasjonalt Troms og Finnmark fylkeskommune