Meningsmålingene InFact har foretatt for NRK og Altaposten er ikke til å misforstå: Elektrifiseringen av Melkøya med landstrøm sørger for at Senterpartiet og Arbeiderpartiet gjør svalestup i popularitet noen uker før valget, kanskje spesielt hvis vi studerer underlagsmaterialet.

I Alta blir Senterpartiet fullstendig marginalisert, så gjenstår det å se om Arbeiderpartiet blir så hardt straffet som en fylkesmåling tilsier.  Redningen kan være å få lokale stemmer i fraværet av eksempelvis Nordkalottfolket og Pasientfokus.

Det føles sikkert urettferdig for ordfører Monica Nielsen (Ap) som har vært krystallklar i spørsmålet om elektrifisering og at lokale bedrifter snarest bør får hånd om den reserverte strømmen som nå gjør at investorer skygger banen. Alta Sp har også vært forbilledlig klare, men det hjelper lite når de blir holdt for narr av partitoppene.

Vi registrerer ellers at Finnmark Ap i stor grad velger å være lojale mot Ap sentralt – og mener åpenbart at kraftpakken overskygger de mange usikkerhetsmomentene som preger puslespillet. Det er i utgangspunktet en dyd å være lojale, men det kan være en ide å ta noen forholdsregler og ikke kjøpe påstander som er belemret med usikkerhet.

Det bør gjøre inntrykk at tett opp mot 70 prosent av finnmarkingene takker pent nei. Finnmark Ap mener regjeringen ikke får kred for sin milliardpakke, men det er også mulig å innrømme folk at de faktisk mener det de svarer på målingene.

Kanskje de rett og slett misliker prosessen, inkludert det faktum at man ikke ønsker at alternativer på bordet, eller at saken skulle behandles i Stortinget.

Framfor alt er det bekymringsfullt at den nye strømmen som loves skal føres hit med vinden, tatt i betraktning mangel på realisme og at arealkonfliktene vil stå i kø.

Vi er alle opptatt av at Øst-Finnmark skal få kraftlinje og forutsetninger for å stanse fraflytting og skape og trygge arbeidsplasser. Helst i går. De lokale kraftlagene har etterlyst en slik satsing i årevis, uten at skiftende regjeringer har skjønt hastverket, parallelt med utbyggingen i Vest-Finnmark.

At kraftlinja nå bundles med elektrifisering er så sin sak. Kraftlinja østover må komme raskt, med velvilje fra NVE og Statnett, helt uavhengig av om Melkøya skal få kraft fra land.