Kjære, altaværinger!

Det er mildt sagt en spesiell situasjon vi er i nå, og at jeg nå mål argumentere for hvorfor vi, Alta, skal bli i Finnmark.

Alta er en helt sentral del av Finnmark. En motor og et yndet sted for finnmarkinger - både å flytte til og besøke. Vi som bor her er finnmarkinger. Derfor er det helt sprøtt at vi nå, fordi vi akkurat nå ikke er fornøyde, skal bli «nordtromsinger».

Det er nesten som man må klype seg i armen.

Det er dessuten sjelden jeg har sett så mye desinformasjon som i denne saken. De som vil ha oss ut av vårt gamle Finnmark har de merkeligste argumenter. Noe av det er direkte feil.

La meg ta opp det det kanskje viktigste temaet først; økonomi. Det påstås at Finnmark er et konkursbo, som vil drive oss alle ut i armod om vi blir. Alt skal bli bedre om vi går til Troms. Det er helt feil. Faktum er at i fylkeskommunens egen utredning gjøres klart at Troms har minst like store utfordringer som Finnmark. Forskjellen er at i Troms vil det bli synlig om få år. Det er blant annet et etterslep på nærmere 10 milliarder på fylkesveiene i Troms, og man har tatt opp et lån på 2 milliarder for å rette opp i det enorme etterslepet.

Så mener jeg det er viktig å få frem at Troms er et fylke med flere store byer, som står i kø for å få midler til både skole og samferdsel. Er det noen som tror at Alta kan spankulere inn og komme først i køen? Jeg kan gi svaret og det er NEI.

Hva er konsekvensen av å bli en del av Troms? Nei, det vet vi faktisk ikke. Det er høyst uklart. Vi har ikke nok informasjon om konsekvensene dersom Alta blir en del av Troms: Inntektssystemet, videregående opplæring etc. Regjeringen har dessuten signalisert at kommuner som ønsker å bytte fylke ikke vil bli behandlet i denne omgang. Det er derfor nærliggende å anta at departementet viser til at kommunene på selvstendig grunnlag med hjemmel i Inndelingslovens §6 har mulighet for å søke om bytte av fylke (grensejustering) på et senere tidspunkt. Det er da også grunn til å anta at kommunene selv må bære alle kostnader.

Alta er storebror i Finnmark, men en av mange småbrødre i Troms. Det er et ubestridt faktum. Jeg har ikke troen på at det er enklere å bli prioritert som en av mange, tror du? Vi, altapolitikere, vil kunne prege Finnmark fylkesting i langt større grad enn et fylkesting bestående av Alta og hele Troms.

Vi bør være med å utvikle nye Finnmark. Sammen med Hammerfest, Kirkenes, Lakselv, Kautokeino, Vardø, Vadsø og alle andre små og store byer og bygder i vårt fantastiske fylke.

Vi vet alt for lite om hva et nytt fylkesmedlemskap vil innebære. Derfor vil det være umulig for dere, som skal gå til urnene 10. mai, å ta en beslutning basert på kunnskap. Dere må basere avgjørelsen på følelser. Dette er en beslutning man ikke kan ta basert på følelser fordi det kan ha store økonomiske konsekvenser for Alta kommune.

Denne gangen kan det være lurt å tenke – vi vet hva vi har, men ikke hva vi får.

Tommy Berg

Altaværing og Finnmarking