– Mindreforbruk gir overskudd til glede og besvær

foto