Debatten om de dårlige båtrutene i Vest-Finnmark vil fortsette selv om lederen drar på arbeid til Oslo. Kritikken min går til alle de politikerne som arrogant har oversett alle henvendelser gjennom mer enn seks år.

De har fått lov å nekte å svare på spørsmål, fått lov å lage svar som ikke har noe med spørsmålene å gjøre, fortelle usannheter i media og debatter ellers, tie i hjel relevante spørsmål om saken og fore oss med politikersvar som er langt utenfor det de blir spurt om, uten at jeg har sett at vi som bor i bygdene på Sørøya har oppnådd noe bedre kommunikasjon; heller MYE dårligere.

Jeg er enig i at det er skrevet mye som ikke gagner saken, men jeg synes det er like viktig å påpeke at det ikke gagner politikernes renommè, når de arrogant avviser alle henvendelser fra grasrota, den som har valgt dem som sine ombudsmenn.

Jeg savner derfor en lignende kritikk mot det nivået. Hvis en ønsker at Finnmark Fylkeskommune skal ta grep i forhold til sine velgere, bør også partiene ta grep i forhold til sine politikere for hvordan de behandler folk flest. De bør ikke bare sitte stilltiende og godta den forakt vi blir møtt med.

Det er min påstand at hvis vi hadde blitt mer respektfullt behandlet når vi gjorde våre henvendelser og fått svar på våre spørsmål, ville også debatten ligget på et helt annet nivå, for da kunne vi diskutert realitetene i stedet for at de blir holdt skjult for oss.

Med utgangspunkt i der vi nå er, har jeg tro på at den nye fylkesråden for samferdsel viser seg oppgaven, tilliten verdig og ryddighet som politiker, vil komme oss til gode i den videre prosessenJeg blir stadig mer overbevist om at grasrota burde starte et opprør mot den arroganse man blir møtt med når en benytter seg av sin demokratiske rett til å stille folkevalgte spørsmål.

Jeg mener å ha godt grunnlag for å si dette etter at vi i seks år har prøvd å få tilbakemelding på konkrete spørsmål uten å få GODE svar. Jeg lurer på kor lenge jeg blir sittende her i kjøkkenvinduet og vente på lokalbåten?

Thorbjørn Nilssen