– Hva skjer i den norske staten?

Ávjovári Flyttsameliste er den som stiller det spørsmålet.

Repparfjorden i Finnmark der Nussir ASA har fått driftskonsesjon for kobbergruve.  Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Meninger

Vi har fulgt med heltene som allerede i lang tid har demonstrert mot oppstart at Nussir gruvedrift i Repparfjorden. Heltene ja! Og takk for at vi har slike helter som har satt opp leir og har allerede vært der flere uker for å vise at samene har rettigheter som staten Norge fullstendig har avvist! Våre ervervede rettigheter! Vi har ikke fått dem i går, og vi, dagens samer var på langt nær født når disse rettighetene ble prisgitt våre forfedre.

Berit Marie Eira  Foto: Kenneth Hætta

Hva i all verden skjer med staten Norge når de gang på gang tillater slike grusomme drift som Nussir gruve i reinbeiteland? Hva i alle verden skjer i staten Norge når de ikke slutter å røve fra oss beiteland? Det er så grusomt når det ingen ende har. Vi er og har vært borgere i Norge med våre rettigheter! Ikke glem dette nu heller staten Norge!

Avjovari Flyttsameliste har fulgt saken om hvordan Nussir har presset seg i våre beiteland, og vi har sammen med våre samarbeidspartnere i Sametinget jobbet hardt for å hindre dette tiltaket, og det akter vi å fortsette med!

Vi har hele veien støttet distriktene som har fått kraftige trusler om næringens eksistens på grunn av dette. Vi gir også vår fulle støtte distriktet som har anmeldt saken fordi oppstarten er fullstendig forbudt. Og hvorfor tillater den Norske stat dette? Nu må alel son har tilknytning til de høye herrer i Oslo virkelig fortelle til dem at dette går ikke lenger an. Eller er det slik at dem ikke hører på sin egen krets? De høye herrene har fullstendig skuffet oss!

Det er ikke for ingenting reindriften og sjøsamene har protestert mot gruvedriften. Det har vel de fleste forstått nu?

Avjovari Flyttsameliste skulle gjerne vært med på demonstrasjonen eller kommet innom, men på grunn av reindriftsarbeidet har dette ikke enda vært mulig. Vi understreker slik vi nevner her over at vi støtter det dere gjør for reindriften og sjøsamene.


Ávjovári Flyttsameliste


Berit Marie P.E. Eira


1. kandidat