Politikk er rare greier

Østlyngen ser vel på seg selv som motorferdselslovens general så han hadde nok noen tunge stunder etter at Frp fikk regjeringspartiene med seg, skriver Odd Walseth i dette innlegget.

Odd Walseth.  Foto: Kita Eilertsen

Meninger

Jeg må si at politikk er rare greier. Bengt Rune Strifeldt fra Alta har snart vært en periode på Stortinget og representert Frp. I denne perioden har han klart å sette Finnmark på kartet og har jobbet utrettelig for saker som har vært positivt for Finnmark. Strifeldt er fra Finnmark og har heldigvis for oss finnmarkinger ikke glemt hvor han kommer fra. Det skal han ha ros for. Men han er også blitt beskyldt for å være populistisk fra andre partier og da spesielt fra Ap.

Når det gjelder motorferdselsloven var han ikke fornøyd med det Sp og Ap hadde kokt i sammen. Han klarte å få regjeringspartiene med på å støtte Frp sitt forslag og det ble flertall for det. Dette falt tungt for brystet for Alta Aps representant Ole Steinar Østlyngen. Østlyngen ser vel på seg selv som motorferdselslovens general så han hadde nok noen tunge stunder etter at Frp fikk regjeringspartiene med seg.

Dette kom godt frem da han i Altaposten gikk ut og kalte Strifeldt for populistisk når NTP kom opp som tema. I det temaet har Aps Myrli fått boltre seg i Altaposten når det gjelder Kløftaprosjektet. Dessverre klarte ikke Ap å gi sin støtte til Frp og Strifeldt da Frp ønsket den framskyndet i NTP. Så kanskje Kløfta ikke er så viktig for Ap når forslagsstiller kommer fra Frp. Da er muligens ny storflyplass i Hammerfest viktigere for det forslaget kommer fra Ap i følge Aps Myrli.

Her er nok Sp og Ap uenige om hvem som foreslo ny storflyplass først. Men for Altaværinger er det kanskje noe vi bør ha i tankene når vi skal stemme. Alta er nok ikke tjent med ny storflyplass i Hammerfest. Da blir det ingen smuler igjen til en eventuelt utvidelse i Alta. Avinor er ikke for en ny storflyplass i Hammerfest. Men jeg har et inntrykk av at enkelte politikere kan alt og vet best. Og en god del av dem er i Ap.

Så politikk er rare greier.

Odd Walseth