De som opplevde disse grusomhetene trenger fortsatt all mulig hjelp og støtte

– Verdiene som ble angrepet for 10 år siden er fortsatt truet. Vi må stå opp for dem i en tid der ulikhetene både i Norge og i hele verden øker, skriver biskop Olav Øygard.

Biskop Olav Øygard.   Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Meninger

I dag er det 10 år siden terroren i Oslo og på Utøya.

Jeg husker fortsatt mange detaljer fra denne dagen og dagen etter. Jeg var prost i Alta. På kvelden fikk vi vite at 4 ungdommer fra Alta var på Utøya. Etter hvert fikk familiene til tre av dem kontakt med sine. Men én familie fikk ikke sin kjære tilbake. Jeg var med i kommunens kriseledelse og kriseteam, og hadde også tett kontakt med familien som etter hvert mistet håpet om å få sin kjære hjem.

I løpet av dagen lørdag 23. juli ble Alta kirke et viktig sted å være. Her kunne man tenne lys. Her kunne man sitte helt i ro med egne tanker og bønner og her kunne man møte andre, og finne noen å snakke med. I to uker framover var kirka åpen hele døgnet. Dette ble viktig for mange.

Angrepet denne dagen var et angrep på statslederne i Norge, og på AUF. Dermed var det også et angrep på det vi står for i vårt land. Demokrati og likeverd. Alle mennesker er like mye verd, uavhengig av etnisitet, funksjonsnivå, kjønn, legning og hva de mener i ulike spørsmål.

Dermed var dette også et angrep på kirkens grunnleggende verdier.

De som opplevde disse grusomhetene trenger fortsatt all mulig hjelp og støtte fra samfunnet. Dette gjelder både de som var på Utøya, og alle som ellers ble rammet, særlig de som mistet sine.

De verdiene som ble angrepet for 10 år siden er fortsatt truet. Vi må stå opp for dem i en tid der ulikhetene både i Norge og i hele verden øker.

Jeg ønsker alle lykke til og Guds velsignelse i arbeidet for et godt samfunn.

Olav Øygard, biskop

Dette innlegget var først publisert på biskopens facebookside, og gjengis med tillatelse.