Pasientene skal settes først!

Det som er grunnfjellet i Høyres helsepolitikk, er at pasienten skal settes først. Foran systemet og foran helseforetakene. Det er pasienten som skal styre sin reise i helsevesenet og pasienten skal selv få bestemme hvor han eller hun ønsker behandling.

Finnmark Høyres 1. kandidat Vetle Langedahl (t.v.) og 2. kandidat Kristen Albert Ellingsen tar fritt behandlingsvalg i forsvar.  Foto: Freddy Ludvik Larsen og privat

Meninger

Dette er noe man skulle tro var grunnleggende rettigheter, men sannheten er at dette er rettigheter som står på spill foran høstens valg.

For der Høyre står fjellstøtt på pasientenes side, har Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre lovet å fjerne retten til fritt behandlingsvalg om han blir statsminister etter valget. For Arbeiderpartiet er det viktigere at systemet tar valg for deg, enn at du som et voksent menneske selv kan beslutte hvor og hvordan behandling som fungerer best for deg. Dette vil spesielt gå ut over rus- og psykiatripasienter, som er noen av de mest sårbare gruppene som bruker fritt behandlingsvalg.

Kort fortalt handler fritt behandlingsvalg om å fritt kunne velge hvilket sykehus eller institusjon du ønsker behandling ved. Det spiller ingen rolle om det er en privat eller en offentlig institusjon, det offentlige tar regningen uansett. Før fritt behandlingsvalg ble innført, var det kun de med penger nok til å dekke dette selv, som fikk benytte seg av tilbud hos private. Nå er dette tilgjengelig for alle.

Dette vil altså Arbeiderpartiet ta fra alle og kun gjøre disse tilbudene tilgjengelig for de som har penger nok til å betale for det selv. Det vil være en usosial retning å ta helsepolitikken i. Både overfor pasienter, pårørende og oss som samfunn, som er avhengige av at de som trenger hjelp, skal få hjelp. Så raskt som mulig og på egne premisser.

Tidligere i sommer snakket vi med en pasient fra Finnmark som har benyttet seg av fritt behandlingsvalg. Denne personen var tydelig på at fritt behandlingsvalg har reddet livet dens og bidratt til at denne personen i dag er på bedringens vei og lever et godt liv. Når vi spurte om hva vi som politikere kunne gjort annerledes, var svaret at fritt behandlingsvalg må tilgjengeliggjøres i enda større grad, slik at flere blir klare over at denne tjenesten eksisterer. For det kan redde liv og det gjør at folk får den hjelpen de trenger.

Det er mye som er med på å definere et godt helsevesen og et godt helsetilbud. Både tilgang på tjenester nær folk, responstid, moderne sykehus og tilgang på luftambulanse for å få hjelp raskt er ting som kan nevnes. Men – et godt helsevesen og et godt helsetilbud defineres også av hvordan brukerne oppfatter det og om brukerne selv får være med på å eie sin egen reise i helsevesenet.

Derfor er dette en av Høyres viktigste saker foran høstens valg. Fordi det betyr noe hvem som styrer helsepolitikken og fordi det betyr noe at pasienten får bestemme selv. Systemet, som Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet setter foran pasienten, blir ikke sterkere av å frarøve pasienten sin valgfrihet. Tvert imot, det gjør systemet dårligere. Slikt blir det ikke god helsepolitikk av, bare misfornøyde brukere og lav tillit til systemet.

Av Vetle Langedahl og

Kristen Albert Ellingsen