– Den politiske legeforeningen i Finnmark

Ole Simonsen reagerer på legeforeningens politiske tilnærming til sykehusdebatten.

Ole Simonsen.  Foto: Bjørn Martin Lyng

Meninger

Lederen for Legeforeningen i Finnmark har kastet seg inn i en politisk debatt om sykehuskravet til befolkningen i Alta. Han prøver å skjule seg bak et tynt slør av faglige argumenter og skyver tidligere kommuneleger i Alta foran seg, leger som ikke har deltatt i sykehusdebatten vi har hatt i de senere årene. Dette kaller jeg misbruk av Legeforeningen og jeg håper ikke alle leger i Finnmark er enig i lederens politiske standpunkter.


Det blir færre akuttsykehus i hele Norge i framtiden

– Dersom det skulle etableres fødeavdeling i Alta, vil det åpne for tilsvarende krav fra resten av landet, skriver leder i Finnmark legeforening, Paul Olav Røsbø.

 

Når forventninger ikke kan innfris

Kanskje er det dermed hennes forventninger, og ikke Finnmark legeforenings synspunkter, det er noe galt med? Spør lederen i Finnmark legeforening, Paul Olav Røsbø.

 

Artikkel 3

– Alta, modellkommunen som forsvant

– Uten samspill mellom fag og politikk svekkes kvaliteten på enhver politisk beslutning, skriver Paul Olav Røsbø. Finnmark legeforening.

 

All logikk tilsier at et sykehus plasseres slik at flest mulig når til sykehuset på kortest mulig tid. Ved livstruende sykdommer eller ulykker er tidsfaktoren det viktigste elementet for å redde liv. I tillegg er infrastruktur som trygge veier, gode flyplasser og sjøverts transport viktige faktorer. I tillegg må en ta med klima og værforhold som viktig elementer i reisen til sykehus.

Hammerfest sykehus bygges derfor ikke med helsepolitiske begrunnelser, men politiske. En politisk begrunnelsene, er en historie med sykehus i Hammerfest, men den viktigste er en ubegrunnet politisk redsel for et voksende Alta.

Det er også forstemmende at lederen i legeforeningen bruker media til å klandre legekolleger og politikere i Alta for ikke å stå på for å få flere spesialisttjenester til Alta. Han burde vite at det de seneste årene har gjort rekke framskritt på området, uten at jeg kan se at lederen i legeforeningen har stått på for å hjelpe til. Han er kanskje redd for at klinikk Alta skal ende opp som et fullverdig lokalsykehus.

Jeg råder lederen i Legeforeningen til å skrive under eget navn når han skal fremme politiske standpunkter og ikke forsøke å gi argumentene sine et faglig alibi ved å bruke Legeforeningen i Finnmark.

Ole Simonsen