– Ap kommer til å få over 20 prosent i Alta

– Jeg tror denne overskriften er innenfor rekkevidde, skriver Thorbjørn Jungård.

Thorbjørn Jungård er optimistisk foran stortingsvalget og tror Ap får over 20 prosent oppslutning i Alta. (Illustrasjonsbilde: NTB)  Foto: Privat

Meninger

En ambisiøs målsetting? Ja, kanskje, særlig i ly av at noen er mer forundret over at Ap ikke beveger seg ned mot 5% i Alta. Det forklares med manglende gjennomslag  Alta Ap  har regionalt og nasjonalt i saken om sykehus og fødetilbud i Alta.

Dersom dette er det viktigste for velgerne i Alta, så kan man jo lure på hvorfor de som har styrt de siste åtte årene får over 25 % av stemmene! Det er jo de som har lovd, ja sågar garantert (Frp) at kom de i regjering, så skulle det bli ikke bare utredning, men sågar sykehus.og med hvilket resultat? Jo, det vet jo alle i Alta-regionen.

Så når de da får over 25 prosent av stemmene, så må det jo da være andre ting som er viktigere. For øvrig skal jeg ikke kommentere de andre partiene, lokalt i Alta, så er det jo ved dette valget en valgliste som sier at partiene bør konsentrere seg om egen politikk og ikke snakke om andre.  Det kan jeg til dels være enig med dem i, men det merkelige er at de stort sett bruker spalteplass på å skjelle ut  særlig Ap og SV for manglende gjennomslag i helsepolitikken og igjen; hvem har styrt de siste åtte årene? Ved siste kommunevalg så fikk Ap tillit fra nesten 25 % av Alta-velgerne.

Vanlige folks tur

Med den politikken som Ap går til valg på ved stortingsvalget, så trur jeg absolutt at overskriften i dette innlegget er innenfor rekkevidde. Etter åtte år med en regjering som har prioritert de som har mest fra før så må det nå bli vanlige folks tur. Arbeid til alle har alltid vært APs jobb nr 1. Ap legger også nå vekt på trygge arbeidsplasser og heltidsstillinger. Vi skal skape trygge arbeidsplasser over hele landet. Det finnes mye dårlig helse rundt om som følge av manglende arbeid.

Slik sett er Ap garantisten for en sterk velferdsstat som når alle, uavhengig av hvor du bor. Det er også en annen klar forskjell mellom vår side i politikken og de borgelige: Vi tror på felleskapet. De store oppgavene løser vi best sammen. Vi får til mer sammen enn hver for oss. Vi har hatt åtte år med en regjering som har prioritert de som har mest fra før.Nå må det bli vanlige folks tur.  Solberg skryter av at hun har kuttet skattene mer en Kåre Willoch, men hun glemmer å fortelle at hun har kuttet skattene med 670 kroner dagen til de rikeste og to – 2- kroner dagen til resten. Ser vi på formuesskatt, så er tallene enda verre: Her har hun kuttet 750 kroner for de tusen rikeste pr dag – og stusselige ni øre pr dag for 90 prosent av befolkningen. Det er vel knapt et knekkebrød i uka!

Ap sin skatteskisse sier kort sagt at vi vil gi landet et mer omfordelende skattesystem; de som tjener under kr 750.000 skal betale mindre inntektsskatt, mens de som tjener mer og har store formuer skal betale noe mer.  Landet står midt i en økonomisk krise som vil ha ringvirkninger i flere år fremover. Det viktigste  nå er rettferdig fordeling, derfor øker vi formueskatten for de rikeste og senker skatten for de med laveste inntekt. For næringslivet og bedrifter som er inne i en tøff tid, er det viktigste forutsigbarhet, derfor sier vi at selskapskatten ligger fast

Ap er for et velordnet arbeidsliv, derfor skal Ap styrke arbeidernes rettigheter, ikke gjøre dem svakere.

– Derfor skal Ap fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser. 

– Derfor skal Ap gjeninnføre kollektiv søksmålsrett i arbeidslivet.

– Videre skal Ap øke pendlerfradraget som regjeringen har kuttet samt doble fagforeningsfradraget.

Thorbjørn Jungård, Alta Ap