– Det er på tide med politi nær folk i hele Finnmark

– Senterpartiet vil stanse sentraliseringen av både politifolk og utstyr, skriver Geir Iversen.

Stortingsrepresentant Geir Adelsten Iversen.   Foto: Kita Eilertsen

Meninger

Sommeren 2013 var det 32 politibåter i Norge. Nå er det rundt 20. I Nord-Norge var det ni politibåter før Frp og Høyre inntok justisdepartementet. Nå er det to. Begge er i Nordland.

Denne nedbyggingen av politiets båttjeneste er nok et eksempel på redusert lokalt politi rundt omkring i landet. Er det noe vi har her oppe, så er det avstander. Både politifolk og utstyr er viktig for at politiet skal komme frem hvis og når noe skjer.

Sentraliseringen av politiets skutere og ATVer går ut over politiberedskapen. Fravær av politibåter langs kysten er uakseptabelt. Til sammenlikning har for eksempel politiet i Østerrike rundt 50 båter. I et land uten kystlinje.

Nylig kom en evalueringsrapport om nærpolitireformen. Der står det som Senterpartiet har sagt gang på gang: Det har ikke blitt et mer synlig og tilgjengelig politi med reformen som ble vedtatt av regjeringa, Frp og Ap. Til tross for økning av ansatte har det heller ikke blitt flere patruljer i landet.

Folk får heller ikke kontakt med politiet for hjelp og spørsmål. 30 prosent av telefonanropene til politiet blir ikke besvart. Nettpatruljer er fint det, men som evalueringa sier: «Verken nettpatruljen eller andre digitale løsninger og tjenester kan erstatte fysisk tilstedeværelse».

Selv om det kun ble lagt ned ett lensmannskontor i Finnmark i reformen, så ser vi at en rekke politistasjoner og lensmannskontor har mista folk og utstyr de siste årene. Omtrent tre av fire politiansatte er i Alta, Hammerfest eller Sør-Varanger. Kun seks av politistasjonene i Finnmark har åpent daglig. 11 av stedene er det kun åpent 8 timer i uka. Finnmark politidistrikt har både den lavest tilliten blant folk og lengste responstiden i landet. Responstiden var i 2020 høyere enn da «nærpolitireformen» starta i 2016.

Senterpartiet mener det er på høy tid å få både flere politifolk ut i lokalsamfunn i hele Finnmark. I tillegg må politiet få det utstyret de trenger enten det er båter, skutere, ATVer eller biler. Senterpartiet vil også ha politihelikoptre som dekker hele landet.

Svenskene har fem politihelikopterbaser fra Boden i Nord til Malmö i sør. I Norge har vi en. Politiet tre topp moderne politihelikoptre, men alle har base sør for Oslo. Det vil ta flere timer før noen av disse eventuelt kommer til Finnmark.

Styrking av politiet i lokalsamfunn i hele Finnmark er viktig både når det gjelder tilgjengelighet, forebygging og politiberedskap. Vi har hatt nok av stygge hendelser hvor også liv har gått tapt på grunn av for dårlig beredskap og for lang utrykningsvei. Det er på tide med politi nær folk i hele Finnmark.