Opplæring for 200 kroner

– Det er så ille at vi nå står igjen med 200 kroner per elev til opplæring et helt skoleår, skriver Utdanningsforbundet i Alta i dette leserinnlegget.

Utdanningsforbundet i Alta mener kommunepolitikerne må se helheten i tilbudene og tjenestene i kommunen.   Foto: Thomas Brun / NTB scanpix (illustrasjonsfoto)

Meninger

I arbeidet med kommunebudsjettet er den pressa økonomiske situasjonen til kommunen i hovedfokus. År etter år har vi kuttet i driftsbudsjettene til skolene for å få kommunebudsjettet i balanse. Det er nå så ille at vi står igjen med 200 kr per elev til opplæring et helt skoleår!

Eksempelvis må en av skolene bruke over 80 % av sitt driftsbudsjett på 378 000 kr, til opplæring på iPad og nødvendig teknisk utstyr. Da gjenstår det 200 kr pr elev som skal brukes på alt fra materiell i mat og helse, praktisk estetiske fag, skrivebøker og blyanter.

Det er viktig å understreke at vi er positive til og glade for at vi nå får på plass digitalt utstyr i skolene. Det er nødvendig å oppgradere og legge til rette for en digitalisering i skolene slik samfunnet har utviklet seg. Likevel kan vi ikke drifte så marginalt at alt annet må nedprioriteres.

I debatten rundt kjøp av sykehjemsplasser ser det ut til at mange av våre kommunestyrerepresentanter synes det er helt greit at kommunen kjøper private sykehjemsplasser som Rådmannen mener vil koste 365 000 kr mer per plass, enn det kommunen selv klarer å drifte for. Vi snakker her om 35 plasser, som også skal betales for selv om de står tomme.

Sett i lys av disse diskusjonene kan man spørre seg om politikerne klarer å se helheten i tilbudene og tjenestene i kommunen? EN privat sykehjemsplass koster kommunen like mye som hele driftsbudsjettet til vår største barneskole! Her snakker vi om nærmere 300 elever. I tillegg ble skolene påført et kutt på 3,7 millioner som følge av at i driftsbudsjettet ikke ble justert. Betyr ikke tilbudet og opplæringa til barna mer for politikerne?

Politikk handler om prioritering og nå må politikerne vise at de også er villige til å prioritere framtida!

Utdanningsforbundet Alta