– Billig retorikk av SV

Hvordan skal vi ta kloke avgjørelser uten innsikt, spør Vegar Einvik-Heitmnn.

Vegar Einvik-Heitmann fra Alta Sp i kommunestyret.  Foto: Jarle Mjøen

Meninger

Finnmark SV’s stortingskandidat Amy Brox Weber forsøker i Altaposten 31.mars å stjele noen billige poeng inn mot årets valg ved å fremstille Senterpartiet som et sentraliseringsparti. Dessverre er innlegget like dårlig gjennomarbeidet som nominasjonsprosessene i SV.


– Sentraliseringspolitikk fra Senterpartiet?

– Hvis Sp har begynt å regne skolekroner med Høyre-kalkulator, er det grunn til å rope varsko, skriver Amy Brox Webber.

 

For det første er Weber vel snill med Høyre om hun mener det å bruke tall for å ta gode beslutninger er å bruke «Høyre-kalkulatoren»; hadde Høyre gjort det ville det blitt reist et sykehus i Alta i disse tider. Det er også særdeles merkelig at det skulle være kritikkverdig å be om åpenhet omkring hvordan fellesskapets ressurser brukes. Mener kanskje Weber at ikke offentligheten har noe med ressursbruken å gjøre? Hvordan skal vi ta kloke avgjørelser uten innsikt?

At Weber forsøker å bruke mine uttalelser til Altaposten, som jeg ga i kraft av at jeg er nestleder for oppvekst og kultur i Alta kommune, som et uttrykk for at Senterpartiet jobber for sentralisering av skoletilbudet er enten løgn, mot bedre viten, eller basert på uredelighet. Senterpartiet har jobbet hardt på fylket for å bevare alle de videregående skolene i Troms og Finnmark; i posisjon sammen med SV (!). At Weber nå ser sitt snitt til å så tvil om dette i håp om stortingsplass er overraskende.


Krever full åpenhet om skoletall

Vegar Einvik Heitmann (Sp) spør om Troms og Finnmark fylkeskommune opererer med to sett regler for budsjettering av de videregående skoler i fylket.

 

I intervjuet med Altaposten satte jeg aldri «store skoler» opp mot «små skoler», og ble dessverre feilsitert på dette (det er ikke entydig dyrere jo mindre skolen er). Uttalelsen min var en oppriktig undring over rammebetingelsene for de ulike skolene; noe det er svært vanskelig å skjønne hvordan fungerer basert på tallene.

Weber er uansett ikke interessert i å bruke tall til å drøfte skolepolitikk og snakker varmt om innhold i skolen som om disse var uavhengig av hverandre. Begeistret skriver hun at ingen elever føler seg noe mindre verdsatt «… om de hver for seg koster fylkeskommunen 366 062 eller 111 881 kroner.» Dette er interessant. Tror ikke Weber at finansieringen av elevene går ut over elevene? Hvilken rektor vil gi henne rett i dette? Utrolig.

Mon tro om Weber har snakket med SV’s andrekandidat på stortingslista, Johnny Ingebrigsten, som tidligere var hovedutvalgsleder for kompetanse i gamle Finnmark? På NRK Finnmark i 2018, før sammenslåinga, uttalte nettopp han at vi trolig ville bli nødt til å legge ned videregående skoler i Finnmark. Årsaken var at fylkeskommunens økonomi var som en synkende sjark; der SV, blant annet, forsøkte å sentralisere skolebibliotekene i panikken.


Her koster hver elev over dobbelt så mye som i Alta

De to videregående skolene i Vardø og Tana kommer klart dårligst ut på fylkeskommunal oversikt. Fylkesråd Bjarne Rohde (SV) sier det ikke er satt noen nedre grense for elevtallet.

 

De videregående skolene i Finnmark har mange utfordringer fremover; økonomi er en av disse. Webers innlegg er dessverre lite konstruktivt og gjennomtenkt og minner heller om billig retorikk i håp om stemmer enn et oppriktig forsøk på å finne løsninger.

Vegar Einvik Heitmann, Sp