– Vær stolt, barnevernspedagog, sosionom, vernepleier og velferdsviter. I dag er vår dag!

FO-leder Heidi Elisabeth Pedersen fastslår at pandemien har gitt ekstra utfordringer.

Leder FO Finnmark, Heidi Elisabeth Pedersen.   Foto: Arkiv

Meninger

I anledning sosialarbeiderdagen 16. mars 2021.

Gratulerer med dagen, sosialarbeider!

Hvert år, den tredje tirsdagen i mars, arrangeres sosialarbeiderdagen over hele verden. Det er en dag vi skal feire med kollegaene våre; på jobb, nasjonalt og internasjonalt. Den gir oss sjansen til å sette søkelyset på sosialt arbeid og arbeidet vi gjør mot sosiale problemer. Hver dag jobber sosialarbeidere for å skape et bedre samfunn. Et samfunn hvor barn, ungdom, voksne og eldre med ulike utfordringer og ressurser skal få et trygt og godt liv. Det gode samfunnet kommer ikke av seg selv.

Det har det siste året vist oss med all tydelighet.

Pandemien har ført til mange problemer. Hundretusener har mistet jobben. Barna har mistet fristedet sitt i skolen og fritidstilbudet. Mange har blitt utsatt for vold i sitt eget hjem. Koronakrisen har vært vanskelig for de fleste, men som alltid er det de som har det vanskeligst som rammes hardest av kriser. Det siste året har også vist hele verden hvilken viktig jobb sosialarbeidere gjør. Sosialarbeidere har sørget for at familier har penger å leve av. Sosialarbeidere har hjulpet barn som har det vanskelig. Sosialarbeidere har forklart det uforklarlige til personer med utviklingshemming.

Vi står opp for tryggheten til dem som rammes hardest av krisen. I fjor fikk vi ikke feiret sosialarbeiderdagen. Vi hadde viktigere ting å gjøre. Vi måtte passe på landet vårt, innbyggerne våre og medlemmene våre. Noen gikk i karantene med brukere som trengte døgnkontinuerlig oppfølging. Noen gikk inn i helseberedskapen og sikret tryggheten til befolkningen. Noen var der, for dem som trodde de hadde ingen.

Krisen er ikke over, men i dag feirer vi og takker hverandre for jobben som er gjort.

Barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere: Vær stolte! Jobben dere gjør er uvurderlig. Vær stolte, sosialarbeidere. Det går ikke uten dere.

Gratulerer med sosialarbeiderdagen!

Heidi Elisabeth Pedersen

Leder FO Troms og Finnmark