– Vi mener legene skal gjøre det de er best til

Loppa Ap tar for seg omorganisering og medbestemmelse i helse- og omsorgssektoren i Loppa.

Illustrasjonsbilde.  Foto: Arkiv

Meninger

Loppa Arbeiderparti er helt grunnleggende uenig med flertallsgruppa i Loppa kommunestyre mht. gjennomføring av omorganiseringsprosess innen helse og omsorg. Flertallsgruppa mener det er OK å bestemme organisering først, og så etterpå involvere de ansatte.


Loppa-uenighet

Hisset på seg Fagforbundet

Flertall blant Loppa-politikerne om en endring.

 

 

Loppa AP mener at Hovedavtalen del B, § 1-4-1 er klinkende klar på at arbeidsgiver så tidlig som mulig skal informere, drøfte og ta de tillitsvalgte med på råd bl.a. når det gjelder omorganisering.

Men hvorfor det, da? Kan ikke kommunestyret bare bestemme, slik Ståle Sæther sier på Altapostens nettsider 13. februar? Så kan vi ordne opp i det praktiske etterpå? Vårt svar er et klart nei, vi må følge spillereglene i arbeidslivet.

For å få gode resultater viser all erfaring av det beste er å ta de ansatte med på råd så tidlig som mulig. Å få beslutninger som angår sine egne arbeidsoppgaver tredd ned over hodet på seg, uten å få vite noe på forhånd, er en dårlig oppskrift på godt samarbeid og høy effektivitet. Og er det ikke samarbeid og effektivitet vi er ute etter?


Loppa-uenighet

– Storm i et vannglass

Cato Kristiansen fra Loppa SV mener Fagforbundet overreagerer.

 

Loppa-uenighet

Ballo har samme syn i dag

Allerede i 2017 fikk kommuneledelsen i Loppa overlevert en rapport med skisse til strukturendring i Helse- og omsorgsetaten.

 

Kommunestyret har pr. i dag ikke noe grunnlag for å gjøre en vurdering av den beste organiseringen av helse- og omsorgsetaten i Loppa. Det vises til en rapport fra kommuneoverlege Ballo og en arbeidsgruppe som har anbefalt fordeling av administrative oppgaver på kommuneoverlege og leder av sykehjemmet. MEN dette var en midlertidig løsning i påvente av ansettelse av ny helse- og omsorgsleder, ikke forslag til permanent løsning. Denne nødløsningen kan ikke brukes som argument for å fjerne helse- og omsorgslederstillingen.

Loppa kommune er akkurat i ferd med å starte en prosess rundt effektivisering, i et prosjekt ledet av konsulentselskapet Agenda Kaupang. Her skal man se på hvordan kommunen skal tilpasse seg de utfordringene som kommer i tida framover, både økonomisk og organisatorisk. Blant annet skal man se på organisering av de enkelte etater og avdelinger.

Agenda Kaupang har allerede sagt at de ikke anbefaler å fjerne stillingen som helse- og omsorgsleder. Hvorfor i alle dager skal vi da gjøre det, til og med uten at vi har noe beslutningsgrunnlag? La oss vente på det arbeidet som skal gjennomføres. Eller skal vi bare avlyse hele prosjektet, og bruke de neste budsjettbehandlingene til å omorganisere resten av administrasjonen? Det er jo kommunestyret som bestemmer, er det ikke?

Vi er allerede i midten av februar, og fremdeles er det administrasjonssjefen som er øverste leder for helse. Fordeling av helse- og omsorgsadministrative oppgaver blir en utfordring, og vil kanskje ikke bli avklart med det første. Her har kommunens brudd på Hovedavtalens § 1-4-1 ikke bidratt til noen god løsning.

Flertallet i kommunestyret har gitt administrasjonssjefen dårlige kort på hånda for å finne løsninger på den omorganiseringa de har tvunget fram. Hvis det nå viser seg at fjerning av stillingen som helse- og omsorgsleder ikke er mulig, kan man selvfølgelig "gå tilbake", som Cato Kristiansen sier. Men hva har det kostet av tid og belastning for ansatte, administrasjonssjef og politikere? Har det vært verd det?

Flertallsgruppa sier at arbeidsoppgavene til helse- og omsorgsleder skal fordeles mellom kommuneoverlegen og leder for sykehjemmet. For Loppa AP er det ubegripelig at dette foreslås uten at man har kontaktet de som innehar stillingene. Hvordan kan flertallsgruppa da vite at dette er en realistisk løsning?

Vi vet at stillingen som avdelingssykepleier/leder sykehjemmet har hatt stor turnover de siste årene, bl.a. på grunn av stor arbeidsbelastning i stillingen. Og da skal løsningen være å overføre enda flere oppgaver til stillingen?

Samme gjelder for stillingen som kommuneoverlege. Vi forstår at vår kommuneoverlege har signalisert at det ikke er aktuelt å få overført flere administrative oppgaver.

Skulle helse- og omsorgslederstillingen bli stående vakant ut året vil dette ikke være gratis, heller ikke økonomisk. Vi må garantert kompensere for administrativt merarbeid i enkelte stillinger, og dette vil ha en pris.

Å bruke legestillinger til overordnet administrativt arbeid kan ikke være god økonomi, og vi har heller ingen garanti for at en god lege er en god administrator. Vårt forslag er at legene skal gjøre det de er best til, så kan overordnet administrativt arbeid overlates til de som har denne fagkunnskapen.

Vi håper at kommunen finner en god løsning på utfordringene i helse- og omsorgssektoren, og at det er rom for å revurdere helse- og omsorgslederstillingen.

Styret i Loppa Arbeiderparti