– Nå må vi ta vare på fjorden!

– Vedta miljøformuleringen om oppdrett i arealplanen, skriver Frode Lindal i MDG.

Frode Lindal i MDG.  Foto: Arkivfoto

Meninger

De første oppdretterne var pionerer som fant nye metoder for å produsere fisk i norske fjorder. Jeg har selv laksesmolt på glass fra min families spede forsøk en gang på 70-tallet i Måsøy kommune. Den gangen var omfanget lite, og det var mye man ikke visste. Jeg vokste opp i en annen oppdrettskommune på Trøndelagskysten og kjenner næringen både som ungdom med deltidsjobb, og fra den andre siden som mannskap på garnbåt nærmest mellom merdene.

Jeg har fått se den fantastiske teknologien man har fått fram, og så med fascinasjonen hvordan man etablerte flytende bygg på sjøen og helt nye båttyper. Men jeg har også fjernet lus fra fisk før den skulle stables i heng, jeg har sett hvordan anleggene blir lagt på mea der man har fisket torsk, og jeg har sett hvor mye pellets seien spiser. Jeg har også vært på strandrydding og plukket isopor, plast og foringsrør.

Oppdrettsnæringa vokste fram nedenfra, og var uregulert. Det oppsto sykdomsproblemer og store problemer med lokal overgjødsling. Den store veksten har gjort at de metodene man kunne bruke en stund, etter hvert måtte erstattes med andre. I stedet for antibiotika fikk man vaksiner, i stedet for merder i stille fjorder fikk man merder på steder med sterke strømmer som spredde avfallet.

Det har kommet en stor bevegelse i hele Norge som jobber for å sette krav til en nødvendig teknologisk endring i oppdrettsnæringa. Den er for lenge siden blitt så stor at den fortrenger fjordfisket, og både rømming og lakselus er blitt utryddingstrusler for villaksbestandene våre. I tillegg er avfallsmengden fra oppdrett til skade for krepsdyrene i fjorden, og innsiget av skrei fra havet og dette er dokumenterbart.

Vi trodde vi klarte å sette dette kravet i Alta kommune i forrige periode. Krav til lukkede merder har vært på høring, og det er ikke noe prinsipielt i veien for å bruke arealplanen til å sette slikt krav. Det foreligger det avokatarbeid på, og gode ord fra fylkesmannen. Dessverre kom det usaklige innsigelser fra fiskeridirektoratet som gjorde at noen i Alta fikk kalde føtter - eller i hvert fall en unnskyldning for å ikke sette krav.

Nå skal vi vedta arealplanen i Alta kommune, og det er i vår makt å sette miljøkrav for fjorden. Om vi ikke gjør det i arealplanprosessen har vi ikke anledning til å stille noen som helst krav på senere tidspunkt og står med lua i handa.

Måten havbruksmidlene var innrettet på gjorde at vi i Alta kommune ble kjøpt og betalt, og som helhet hadde ikke vi politikere integritet nok til å stå i mot. Nå er systemet endret til en produksjonsavgift, og vi har ikke lenger grunn til å legge oss flate.

I tillegg har vi nå for første gang en fiskeriminister fra Høyre som varsler ny havbruksstrategi og sier rett ut at lukkede anlegg er veien å gå, og at denne utviklinga kommer. Alta har nå valget mellom å være de første som har alt klart for ny teknologi, eller bli blant de siste som åpner mer opp for en forurensende og gammeldags driftsform.

Jeg håper derfor helt spesielt at Høyre i Alta vil være med på miljøformuleringen om oppdrett i arealplanforslaget. Dersom høyre er med mangler vi bare at AP eller SP eller eventuelt FRP er i stand til å drive god reguleringspolitikk overfor en stor næringsaktør. Det vi gjør nå får store konsekvenser, og så langt har dere signalisert at dere ikke er på lag med framtida.

Jeg krysser fingrene for at dere snur, ellers så håper jeg dere fristiller representantene deres for dette bør være et samvittighetsspørsmål.

Frode Elias Lindal (MDG)

Kommunestyrerepresentant