– Trumps politikk har ført til endringer og gitt mange et nytt håp om en bedre hverdag

– Vi er mange som misliker Trumps arroganse og manglende folkeskikk, skriver Bjørn Odden i dette innlegget.

President Donald Trump.   Foto: Alex Brandon / AP / NTB

Meninger

Tale- og trykkefrihet sammen med objektive media aktører, med journalistisk yrkesstolthet, er den beste garantien for et velfungerende samfunn uten fredstruende forskjellsbehandling og splittende konflikter!

Vi er mange som misliker Trumps arroganse og manglende folkeskikk. Hans oppførsel er hans akilleshel. Nærmere halvparten av den amerikanske befolkning og utallige andre frihetselskende mennesker har stor sans for hans handlekraft og hans mot til å imøtegå «mediadiktaturet» og samfunnsaksepterte og medias konstruerte sannheter.

Han blir anklaget for å skape ufred og motsetninger i et samfunn som til alle tider har vært preget av motsetninger og urettferdighet. Er det han som tar tak i problemene eller dem som ønsker å videreføre problemene som er den stygge ulven? Trump har utfordret det skinnhellige og dobbeltmoralske amerikanske samfunnet og mediesirkuset som manipulerer en stemnings. og følelsesstyrt befolkning.

Kampen mot raseskille og kjønnsmessig forskjellsbehandling har vært lang og hard i USA og samfunnet preges fortsatt av sterke motsetninger og følelse av urettferdighet.

Trumps politikk har ført til endringer og gitt mange et nytt håp om en bedre hverdag. Valgnederlaget medførte frykt for at den gode utviklingen vil stoppe opp og at deres framtid dermed blir truet. Følelsen av at både rettsapparat og media ikke forstår deres situasjon og bare fordømmer dem, og den presidenten som var i ferd med å forbedre deres hverdag. Det er årsaker til deres fortvilelse og frustrasjon. Mediadiktaturet føler at deres makt er truet og ønsker å kvitte seg med Trump som har satt fokus på deres manglende presseetiske prinsipper.

Bjørn S. Odden