– Avhengig av rask transport av sjømat

– Taper opptil 20 millioner kroner i året på grunn av forsinkelser og stengte veie, skriver Ståle Sæther

Nestleder Ståle Sæther i Troms og Finnmark Høyre.  Foto: Anne Mari Aalberg

Meninger

Sjømatnæringa er Nord-Norges viktigste næring. Verdiskapningen fra sjømatnæringa i Troms og Finnmark var på hele 15 milliarder kroner i 2019. Tar vi med Nordland var verdiskapningen ca 30 milliarder kroner. Troms og Finnmark er sammen med Nordland fylkene som har størst andel sysselsatte i direkte sjømatrelatert virksomhet.

Vel nitten tusen mennesker er direkte og indirekte sysselsatte i sjømatnæringen i våre to fylker. Det lover godt for Nord-Norge at Regjeringen, med fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) legger opp til en vekst i næringen. Det betyr flere arbeidsplasser og økt verdiskapning i nord.

Nord-Norge er avhengig av rask og forutsigbar transport av sjømat ut til markedene. Økt vekst i næringa vil medføre større mengder gods som skal fraktes ut av landsdelen. Kritisk dårlige fylkesveier og stengte fjelloverganger er en stor utfordring.

 I regjeringens forslag til statsbudsjett er det satt av 100 millioner kroner til å utbedre kritiske fylkesveier. Det er bra, men dessverre alt for lite når etterslepet på fylkesveiene i Troms og Finnmark alene er på flere milliarder kroner. Samtidig melder Statens vegvesen at de vil utsette utbedring av fjellovergangene E6 Sennalandet, E6 Saltfjellet og E10 Bjørnfjell.

Beregninger viser at sjømateksportørene allerede taper opptil 20 millioner kroner i året på grunn av forsinkelser og stengte veier. Vi må derfor ha fortgang og økte bevilgninger om vi skal kunne utvikle sjømatnæringen videre. Næringen er helt avhengig av bedre og tryggere veier med større regularitet.

Med Høyre i regjering har samferdsel fått et historisk løft. Troms og Finnmark Høyre har store forventninger til at Regjeringen prioriterer Nord-Norge i kommende nasjonale transportplan (NTP), og at det bevilges langt mer penger for å utbedre de næringsrettede fylkesveiene i Troms og Finnmark. Vi forventer at fylkestinget prioriterer de samme veiene. Samtidig kan vi ikke godta at utbedringene av fjellovergangene på E6 og E10 blir utsatt.

Ståle Sæther

Nestleder Troms

og Finnmark Høyre