Hvorfor er det for få pasienter til eget sykehus?

Pasientfokus mener noe skurrer når blant annet Odda med sine 11048 innbyggere er stor nok til eget sykehus, mens Alta-regionen med 26000 innbyggere har for få innbyggere.

Pasientfokus vil ha innspill foran markeringen i Oslo.  Foto: Jarle Mjøen

Meninger

Politikere ønsket ikke konsekvensutredning av sykehusstrukturen i Vest-Finnmark og det er bestemt at lokalsykehuset for Vest-Finnmark og Alta-regionens pasienter skal bygges i Hammerfest.

Vi i Pasientfokus har laget oss en visjon om at Alta skal ha akuttsykehus. Vi i Pasientfokus øsker å være med på å skape en fremtid hvor befolkningen i Alta-regionen ønsker å leve og bo. Da må vi aktivt si klart fra om at vi ikke støtter politikere som nedprioriterer livene til syke mennesker i vår region. Når vi er medbestemmende blir vi automatisk medansvarlige. Noen politikere mener at vi i Pasientfokus godt kan aksjonere, men de sier videre at det er de, som politikere, som bestemmer. Men er det virkelig slik? Er det ikke vi velgere som stemmer ved valg? Jo, det er vi, men i Norge har vi et indirekte demokrati – noe som gjør at partiene bestemmer ut fra hvor de har flest velgere – ikke hvordan sterke robuste samfunn skapes. Og i det ligger en forskjell.

Ett eksempel er det norske underlige sykehuskartet. Noen politikere i Alta mener at sykehuset må bygges stein på stein. Det hevdes at velgere i kommunen må slå seg til ro med dagens sykehussystem, fordi vi er så få mennesker i vår region. La oss se litt på det.

I fylket Vestland er det en bygd som heter Lærdal med «2200 innbyggjarane». De fleste bor i kommunesentret Lærdalsøyri. På hjemmesiden til Lærdal kommune står det at viktige «arbeidsplassar er kommunal forvaltning, Lærdal sjukehus, bygg og trevare, handel osb. Kommunen vår er eit attraktivt reisemål for turistar»

Vi i Pasientfokus mener det er fint at Lærdal har sykehus. Men visste du at fra Lærdal til Førde sentralsykehus (Førde hadde 12.900 innbyggere i 2016) er det 147 kilometer med en kjøretid på 2 timer og 36 minutter? Førde er en by i Sunnfjord Kommune som har, ifølge Statistisk sentralbyrå, SSB, 22 059 innbyggere, rundt 1000 flere innbyggere enn i Alta.

Fra Lærdal til Voss er det 106 kilometer med en kjøretid på 1,5 timer. I Voss bor det, ifølge SSB, 15.796 innbyggere. Det er fint at Lærdal, Voss og Førde har sykehus – vi unner dem det. Men det er noe som skurrer hvis vi sammenligner med vår region. Kautokeino, med 3.000 innbyggere, har 280 kilometer og 4,5 timer reisevei til lokalsykehuset i Hammerfest. Det er mulig du synes jeg trekker strikken litt langt – men hvorfor har Lærdal med 2.200 innbyggere sykehus, mens Kautokeino, med 3000 innbyggere, ikke en gang har landingsplass for ambulansefly? Joda, det er lov å undre – også på en vanlig ukedag.

Alta har 20.800 innbyggere og 2,5 timer til det som betegnes som lokalsykehuset for hele Vest-Finnmark, et lokalsykehus som ligger i en liten by på kysten med i underkant av 10.000 færre innbyggere enn Alta. Hammerfest er en by som er utilgjengelig for pasienter flere uker vinterstid. Med det resultatet at stort sett hele Vest-Finnmark IKKE har tilgang til akuttsykehus i dager med dårlig vær og stengt vei. Bare så det er sagt: Vi i Pasientfokus er glade for at Hammerfest har sykehus, vi unner dem det. Men.

Det er lov å lure hvor politikere har sin forståelse av den norske likebehandlings prinsippet. Odda, en by i Ullensvang kommune i Vestland fylke, har 11.048 innbyggere og sykehus (SSB 2. kvartal 2020). Det er kanskje greit å si at avstanden fra Ullensvang kommune til Bergen og Haukeland Universitetssykehus, er på 161 km. med 2 timer og 21 minutter kjøretid. Bergen ligger 2,5 timer fra Odda, men allikevel er Odda med sine 11048 innbyggere stor nok til eget sykehus. Men Alta-regionen med 26000 innbyggere har for få innbyggere til å ha fødeavdeling og akuttsykehus. Er det noe som skurrer?

Det er fint at Lærdal, Voss, Førde, Odda og Hammerfest har sykehus. Vi i Pasientfokus unner dem det. Men det må være lov å si – uten å krenke noen – det er noe som skurrer i likebehandlingen av syke mennesker her i Norge.

Kan det bli verre nu? Det er kanskje viktig å være klar over at Ap, som innførte helseforetaksmodellen i 2001 går til valg på å kutte ordningen med fritt behandlingsvalg. Partiet vil også innføre moms på helseforsikringer. Det betyr at du som pasient, du men minstepensjon, ikke kan velge behandling andre steder – slik du kan i dag. Med Ap som regjeringsparti vil syke mennesker fra Alta-regionen bli låst i kjetting til Hammerfest sykehus. Du ser problemet – ikke sant?

Vi i Pasientfokus har visjoner for fremtidens sykehus i Alta. Et sykehus med Pasientfokus. Vi er ikke fornøyd med det bestående, vi vil noe mer for de syke, eldre, sårbare og fødende kvinner. I Alta bor det folk nok til at Alta sykehus med Pasientfokus skal bli en realitet. Derfor reiser vi til Oslo 5. og 6. oktober for å ha en politisk punktmarkering på Eidsvolls plass. Vi har programmet klart – og fredag kan du komme til sentrum å gi oss innspill. Vi har invitert samtlige politiske partier i Alta – nå inviterer vi også deg.

For Pasientfokus
Irene Ojala