– Må det være så steike dyrt?

– Vi støtter 100 % helhjertet opp om det mest samfunnsnyttige prosjektet i Alta angående aktivitetshaller, skriver bygdelag og turnforening.

Slik ser en av fasadetegningene for den nye hallen ut. Tegningen ble lagt ut på Alta kommunes hjemmesider.  Foto: www.alta.kommune.no

Meninger

– Må dere være så steike dyrt?

Nei, er vårt svar til Alta kommunes byggekonsulenter som setter en pris på hva dobbelhall ved Elvebakken skole skal koste. Ryktene sier 126 mill kr, når kommunestyret på forhånd hadde gitt et tilsagn på 92 mill kr. Vi tar forbehold om at tallet vi har fått opplyst er korrekt.

For det er åpenbart et påkostet bygg, der det på bildene skinner i svære glassfasader. Slike ting fordyrer selvsagt et anlegg – svært unødvendig. Dette skal bli et aktivitetsanlegg, for de som driver med allsidig idrett og bevegelse, for de som driver med basistrening tilknyttet sin idrett – ikke minst skole- og barnehagebarn i Alta. De vil åpenbart klare å oppleve fullkommen treningsglede selv om de dyre bygningsdelene og løsningene utelates.

Enhver kan sjekke om prisene det her opereres med er fornuftige eller ikke. Nettstedet «Godeidrettsanlegg.no» er åpent for alle.

Noen eksempler på erfaringsanlegg i Norge:

• Fjogstad-Hus Turnarena, bygd 2019: 40 mill kr. 2800 kvm

• Iglandhallen, (stor basishall) bygd 2013: 20,4 mill kr. 1012 kvm

• Stavernhallen, bygd 2019: 56 mill kr. 2349 kvm

• Mørkvedhallen, bygd 2017: 33 mil kr. 25x 45 meter (standard stor hall)

• Leirskallen turnhall, bygd 2015: 87 mill kr 2284 kvm

• Sparebanken Sør Amfi, 2012: 162 mill kr. 1300 kvm

Sistnevnte består av to håndballflater, treningssenter, basishall, tennisanlegg, klatrevegg, en rekke møterom – alt vegg i vegg med en videregående skole.

Å doble en hall i størrelse (2 haller) tilsier ikke at byggekostnadene fordobles. Det er nettopp sambruk og utnyttelse av felles dusj og garderobeanlegg som er besparende (serviceanlegget).

Da Elvebakken bygdelag og Alta turnforening hentet inn priser på bygging av hall på samme område ble kostnaden stipulert til ca 65 mill kr. Er det virkelig slik at summen fordobles «bare» på grunn av at det nå er Alta kommune som skal stå som byggherre?

Vi betviler sterkt at alt som her er lagt til grunn for utregninger vil være nødvendig. Vi er så sikre at vi anbefaler at kommunen sender ut fornuftige nedskalerte tegninger til tilbudsinnhenting hos godkjente lokale entreprenører. Da vil den faktiske byggeprisen fort vise seg, likt som andre prosjekter hvor det stipuleres med for høye kostnader.

Elvebakken bygdelag og Alta turnforening støtter 100 % helhjertet opp om det mest samfunnsnyttige prosjektet i Alta angående aktivitetshaller med plassering på Elvebakken skole.

Jan Eilif Wisløff, Elvebakken bygdelag

Henriette Bismo Eilertsen, Alta Turnforening