– Jeg håper Ap har lært og vil holde løfter om å realisere rimelige tomter – ikke bare på papiret

– Det som nå trengs er besluttsomhet og ikke minst - politisk vilje, skriver Otto Erik Aas i dette debattinnlegget.

Kvitberget i Tverrelvdalen.  Foto: Jarle Mjøen

Meninger

Fredag 22. mai hadde tidligere ordfører Geir Ove Bakken et bekymringsfullt og til dels hoderystende intervju med redaktør Rolf E. Lund i Altaposten. Bekymringens episenter var at et flertall i Alta kommunestyre 12. mai i år, stemte ned innstillingen fra Planutvalget og besluttet at veien til Kvitberget boligfelt skulle gå fra Borrasveien og ikke fra Tverrelvdalsveien. I tillegg ba man om at tilgrenset område reguleres inn i prosjektet i den hensikt å få flere tomter og dele infrastruktur-kostnadene på – og dermed bidra til lavere tomtekostnader.


– Jeg frykter at disse tomtene blir kostbare

– Hva er det egentlig Alta-politikerne holder på med?

 
  • Bakkens vesentlige innsigelser til prosjektet er at feltet er for lite/gir for få tomter og prisen blir altfor høy. Utviding av feltet betegner han som løssluppent sjansespill i jomfruelig land. Uegnet lende for boligbygging!
  • Realiseringen vil utebli. Bakkens alternative utbyggingsfelt i Tverrelvdalen er Svennbakken og videre en utvidelse av Mobrinken.
  • Slik jeg forstår det mener Bakken det samme som Ole Steinar Østlyngen argumenterte for i kommunestyret, nemlig at Kvitberget skulle forkastes.

Dette til tross for at Alta kommune ved ordfører Laila Davidsen kjøpte området for 2,3 millioner i perioden 2011-2015. Bakken og Østlyngen var altså ikke enig i Planutvalgs-vedtaket, som ble avholdt noen dager tidligere. Fra en dag til en annen har Østlyngen tilsynelatende skiftet mening da han nylig uttalte at 2,1 millioner pr. tomt var ok pris for mange kjøpere – til uka etter i kommunestyret, å foreslå og skrote feltet som Alta kommune eier. Ap har ingen ambisjon om utvidelse fordi det er både stein og myr der. Ja, det stemmer nok. Saken er at det ikke er like enkelt som da Bakken var ordfører og det ble omregulert dyrket jordbruksland til tomter bl.a. i Saga (Bangjordet) og store områder på Aronnes. Slikt går ikke lenger!

Fremtidige felt i nærområder må bli på berg og land som er lite egnet til jordbruksformål. Et lite tilbakeblikk minner oss likevel om at Alta kommune har bygd ut flere store felt med lignende topografi/grunn som Kvitberget: Thomasbakken, Gakorimyra Sør, Skomakerberget. Det siste med mye fjellgrunn, gav likevel rimelig utbygging av infrastruktur og rimelige tomter.

Satsing på Svennbakken/Falsen!

Ja, Geir Ove burde ha sørget for å få Ap til å satse på utbygging av Svennbakken/Falsen etter at han og et enstemmig kommunestyre la inn rundt 70 tomter under arealplanbehandlingen i 2011. Ap burde ha gått i spissen for å sikre kommunalt oppkjøp av den delen som gikk til privat utbygger for en veldig rimelig penge.

Aps Østlyngen proklamerte ved budsjettbehandlingen i 2016 at de skulle satse på kommunale selvkosttomter for å presse tomteprisene ned, og det skulle til en hver tid være ledig slike tomter. Hvor er disse tomtene nå?

Mangel på vilje til å utløse kommunale felt som Kvitberget og Svennbakken, er hovedårsaken til at det har blitt økt press på fradeling. Uten at det hadde vært et sterkt engasjement fra folk i bygda, enkeltpersoner og noen politikere, hadde vi ikke fått de fradelingene vi nå ser gir bolyst og mange barnefamilier.

Bakken unnskylder sin fraværenhet hva engasjement i tomte/boligpolitikk i Alta angår, med at han har forholdt seg til regionpolitikken de siste to periodene. Geir Ove Bakken har jo nærmere 20 års fartstid som politiker i Alta, som hovedutvalgsleder, formannskapsmedlem og ordfører i Alta kommune i tilsammen 10 år (2001-2011) og er vel pr. i dag ganske sikkert fortsatt medlem i Alta Ap. En mann med den erfaring han utvilsomt har og den innsikt han mener å besitte, hvorfor skulle han pålegge seg politisk munnkurv? Med medlemskap i Alta Ap mister han vel ikke tale- og forslagsrett, selv om han er fylkesråd i Finnmark?

Forresten, hvem var det som skrev under protokoll fra juni 2011 – regulering av Kvitberget? Var det ikke daværende ordfører, nåværende fylkesråd? Svennbakken ble regulert allerede i 2003. Bakken var ordfører. Først i 2019 ble den kommunal eiendom – og når den er klar for utbygging, er det nok noen år til, tror jeg. For de som vil etablere seg, er det lang tid – altfor lang tid!

Jeg håper Ap har lært og vil holde løfter om å realisere rimelige tomter – ikke bare på papiret. Vi trenger felt med tomter i Talvik, Rafsbotn, Øvre Alta og og Tverrelvdalen. Vi er jo også kjent med eldre felt som kan utvides uten ny infrastruktur- eks. Kaiskuru, Skillemoen. Det som nå trengs er besluttsomhet og ikke minst - politisk vilje!

Til slutt må jeg berolige min sambygding fylkesråden for hans ugrunnede bekymring for den besværlige og steinete byggegrunnen i Kvitberget, i det jeg henviser til Skriftens ord (Matteus 7 24-28): «..en klok mann bygde sitt hus på fjell. Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det var bygd på fjell.»

Otto Erik Aas