Ingen skal måtte gå på NAV ved verdens rikeste hav

Naturressursene må gi positive ringvirkninger lokalt, skriver Lasse Lyngmo og Hogne Haug i Nordkalottfolket.

Lasse Lyngmo og Hogne Haug, Nordkalottfolket.  Foto: Privat

Meninger

Vi er utrolig skuffa over resultatet etter at kvotemeldingen ble behandlet i stortinget forrige uke. Igjen gis kvotebaroner en gavepakke. Nok en gang sitter vi i våre kystsamfunn og er taperne.

Det er helt utrolig at dette får fortsette. Riksrevisjonen har bekreftet det vi alltid har sagt: Fisken er havnet på færre og rike hender. Tilbake sitter vi fratappa for fisk og muligheter som gjorde at våre forfedrene slo seg ned her.

Fiskeriminister Svein Ludvigsen (2001-2005) startet det hele. Dessverre har de rødgrønne bidratt til at utviklingen har fått fortsette. En kan spørre seg hvordan så alvorlige beslutninger for kyst, fiskere og samfunn er blitt tatt uten at de samfunnsmessige konsekvensene er kartlagt. Ikke minst hvorfor stortingsflertallet lar dette fortsette.

Norge sin suksess som nasjon er at naturrikdommen har fått komme folket til gode. Fra vi temmet fossefallene til seddelpresse for kommunene og fram til olja har dette vært den norske samfunnskontrakten. For oss er det ubegripelig at det hele tiden skal være så lett å danne flertall for å bryte den når det gjelder fisk.

Nordkalottfolket er tydelig: Naturressursene skal gi positive ringvirkninger lokalt. Det skal være unødvendig å gå på NAV ved verdens rikeste hav. Vi vil innskrenke hvor mange kvoter man kan eie, stanse og reversere kvoteflytting fra de små til større båter. Rekrutteringskvoter for de under 30 år skal være vederlagsfri og ha varighet også etter de fyller 30 år.

Det er mye som kan gjøres i fiskeripolitikken for å sikre at kystsamfunn og den aktive fiskeren overlever. Men man må ønske en fiskeripolitikk som ivaretar kystbefolkningen og ikke bare rederen. Heldigvis trenger ikke vi å få meningene våre fra et partikontor i Oslo. Vår politikk er utviklet fra nord og for nord. Her har det bodd folk i uminnelige tider. Derfor må politikken ta utgangspunkt i at naturen har vært, og skal være livsgrunnlaget vårt

Vi nekter å tro at dette er så umulig som våre folkevalgte i sør skal ha det til!

Av Lasse Lyngmo og Hogne Haug
Nordkalottfolket i Gáisi og Vesthavet