Alle i Finnmark kan fylle på kompetansen

– Mennesker alltid være vår viktigste ressurs, skriver Anne Karin Olli (H).

Anne Karin Olli (H).  Foto: Jarle Mjøen

Meninger

Selv i et arbeidsliv som endrer seg raskt og blir mer digitalisert, automatisert og robotisert, vil mennesker alltid være vår viktigste ressurs. Derfor må vi møte fremtidens arbeidsliv ved å investere i mennesker og deres fornybare evner, slik at ingen går ut på dato.

Arbeidslivet forandrer seg så raskt at flere kan oppleve at deres utdannelse ikke lenger er relevant eller etterspurt lenge før de skal gå av med pensjon, eller kanskje til og med tidlig i karrieren. Det kan oppleves som frustrerende og vanskelig. En undersøkelse utført av NHO viser at to av tre bedrifter i Troms og Finnmark trenger ansatte med mer kompetanse. I det offentlige ser vi det samme. I Finnmark og i andre tradisjonelle distriktsområder blir det flere og flere eldre bak hver yrkesaktiv. Det fører til at mangelen på kvalifisert arbeidskraft vil bli spesielt stor i helse- og omsorgssektoren. I en tid med hurtige omstillinger og endringer, og nå ved koronautbruddet også mange permitteringer, skal vi heldigvis satse på menneskers kompetanse, arbeidskraft og utdanning. Aldri før har det vært viktigere.

Menneskelig kompetanse er en fornybar ressurs vi må satse på. Vi ville ikke klart å utnytte vår nærhet til havet og fiskeressursene og vår flotte natur eller bygget våre veier uten smarte mennesker med arbeidsomme hender. Hele velferdssamfunnet vårt er bygget på kompetansen til alle som hver dag går på jobb, og alle de som har gått før oss. Det blir blant annet bygget av lærerne i Kautokeino, Alta og Loppa, sykepleiere og leger i kommunene, de som jobber i primærnæringene som fiskeri, landbruk og reindriftsnæringen, i reiselivsbransjen og i bygg- og anleggsbransjen. Som politiker er det en del av mitt ansvar å legge til rette for at kompetansen hver enkelt sitter med blir videreutviklet og fornyet. Dette er ekstra viktig i møte med morgendagens arbeidsliv – kanskje spesielt viktig for oss i nord.

Derfor er jeg både stolt og glad for at Høyre i regjering nå lanserer en kompetansereform som vil gi flere mulighet til å lære hele livet og stå lenger i arbeid. Ingen skal oppleve å gå ut på dato i norsk arbeidsliv, selv om faktum er at mange risikerer å gjøre nettopp det.

Teknologisk utvikling, kunstig intelligens og det grønne skiftet gir Norge som nasjon store muligheter som vi må gripe, og vi har heldigvis konkurransefortrinn på flere områder. Men det fører også med seg utfordringer, og vi blir tvunget til å tenke nytt. Mange arbeidsoppgaver vil endres, kreve mer formell kompetanse for å utføres, eller forsvinne helt. Det fører til at de med lav eller ingen utdanning står i større fare for å falle utenfor arbeidslivet og i dermed varig utenforskap. Derfor skal Høyre i regjering sørge for at alle får muligheten til å utdanne seg, fylle på kunnskap og kompetanse, videreutdanne seg eller omskolerer seg. Det er nemlig slutt på den tiden da vi utdannet oss først og jobbet med det samme livet ut. Nå må vi større grad lære hele livet.

Utdanning har vært – og er – selve billetten inn i arbeidslivet, men i fremtiden vil ikke én billett ta oss langt nok. For mange av oss kan det være nødvendig med flere billetter, eller til og med et klippekort. Kompetansereformen «Lære hele livet» favner bredt: Den vil gi mennesker en ny sjanse i arbeidslivet og i utdanningssektoren, sørge for at de som trenger det får nødvendig faglig påfyll, og åpne opp utdanningssektoren for flere. Den vil sørge for at bedrifter og arbeidstakere i Finnmark vil få sjanse til å holde tritt med utviklingen. Høyres og regjeringens løsning i møte med fremtidene arbeidsliv er å investere i mennesker og dere evner.

Anne Karin Olli

Stortingsrepresentant Høyre, familie- og kulturkomiteen