– La Finnmarkssykehuset få jobbe i fred, nå i superkrisa

– Det er uverdig å mele egen, gammel kake, skriver Sylvi Jane Husebye.

Sylvi Jane Husebye.   Foto: Bjørn Hildonen

Meninger

Det er uverdig, hvordan flere bruker en superkrise for å mele en egen, gammel kake. FrPs stortingsrepresentant kjører valgkamp for å prøve beholde egen jobb etter 2021. NRK Troms og Finnmark lager krisereportasje, en sametingsråd gjentar. Utspillene baserer seg på utelating av kjente fakta. Når skal våre verdifulle sykepleiere og leger og andre som jobber på Finnmarkssykehuset, få lov til å jobbe i fred?

La oss heller stå samlet om det som vil gi hele Finnmark en bedre beredskap; å la Bell-helikopteret forbli i Kirkenes!

Først; beredskapen kan alltid bli bedre! Om man bare fikk penger nok. Slik som situasjonen er nå, brukes det vi har: Finnmarkssykehuset sykepleiere og leger og renholder og alle de som jobber der, står på døgnet rundt, avlyser ferier og er beredt på å utsette seg selv for potensielt dødelig virus, bare for deg og meg og alle vi som bor i Finnmark.

Ikke alle er fornøyd med dagens plassering av sykehusene i Finnmark. Det er fair nok. Men kan noen sette sine politiske kjepphester litt i karantene? Og vaske bort politiske skylapper som skygger for fakta?

– I Vest-Finnmark er det to veier fra Kautokeino og Karasjok til sykehuset i Hammerfest. Den ene går via Alta, den andre går via Karasjok/Lakselv over Hatter. Fjellovergangen over Hatter har vært stengt noen få ganger.

– SAR helikoptere (Search And Rescue) kan rykke ut fra Lakselv på få minutter. Det kan lande på de fleste steder og deretter fly til nærmeste sykehus. I Hammerfest står andre helikoptere som kan gjøres tilgjengelig hvis akutt krise.

– To ambulansefly står i Alta og ett i Kirkenes, klar til å fly til et hvilket som helst sykehus, dersom det skulle trenges.

– Viktigst: Uansett værforhold har Finnmarkssykehusets ambulanser på hasteoppdrag aldri blitt hindret i å nå frem i tide, uansett hvor i fylket de har vært.

Om alle kunne brukt sin energi til å få bedre helsetilbud for alle i Finnmark, tror jeg vi faktisk hadde fått til noe mer enn det vi har i dag. Den enkleste oppgaven nå, er å støtte Øst-Finnmark regionråds og Vest-Finnmark regionråds og mange andres uttalelser om at Bell-helikopteret må bli værende i Kirkenes.

Sylvi Jane Husebye