– Hammerfest med 11.500 innbyggere har samtlige respiratorer i hele Vest-Finnmark, mens den øvrige befolkning må klare seg selv

Alta, Kautokeino og vidda har aldri vært viktig for Arbeiderpartiet - ei heller for partiet Høyre. Aldri, skriver Irene Ojala i Pasientfokus.

Sennaland, uvær, E6, trafikk, Sennalandet 

Meninger

Alta, Kautokeino og vidda har aldri vært viktig for Arbeiderpartiet - ei heller for partiet Høyre. Aldri. I dag, 29 mars 2020, er veiene stengte både over EV6 over Sennalandet og Hatter. RV 94 Skaidi - Hammerfest er kolonnekjørt.

Det vil si at kommunene Alta, Kautokeino. Porsanger, Nordkapp, Måsø og Nordkinn ikke har veiforbindelse til det som Arbeiderpartiet, SV, Høyre, Venstre og Krf. Rødt, og MDG betegner som lokalsykehuset i Vest-Finnmark. Så er jeg klar over at Måsøy, Nordkapp og Loppa har havet som mulighet, men den muligheten har ikke Kautokeino og Karasjok. I tillegg kan ikke Alta legge bånd på legeskyssbåten som er stasjonert i Øksfjord. Det vil skape uttrygghet og lang responstid for befolkningen i Loppa og ytre Altafjord.

Det er er altså slik at cirka 36.000 mennesker er uten sykehus fordi veiene er stengt grunnet uvær-store deler om vinteren. I dag intet unntak. Det er altså stengte veier til Hammerfest, Koronaviruset herjer i Norge, Hammerfest med 11.500 innbyggere har samtlige respiratorer i hele Vest-Finnmark, mens den øvrige befolkning må klare seg selv - eller med hjelp fra Vår Herre.

Da AP sa nei til å støtte fødeavdeling til Alta - sa de at de er klar over at liv kan gå tapt, men at de er villige til å ofte pasienter i store deler av Ves-Finnmark for arbeidsplasser i Hammerfest.

AP og H er siamesiske tvillinger og de er ansvarlig for liv som går tapt. Venstre og Krf er medlemmer i dagens regjering sammen med Høyre. SV og Rødt støtter dagens løsning med lokalsykehus i Hammerfest. SP er helt stille i vinterens viktigste kamp for liv og samfunnsikkerhet i Vest-Finnmark. Vi kan like det eller ikke, men det er faktisk kun Frp som har lagt fram konkrete forslag på hvordan Alta-regionen skal få et tidsriktig tilbud gjennom fødeavdeling og akutt til kommunen.

Det er helt underlig at medlemmer i de ulike partier, med bosted Alta-regionen, ikke melder seg ut av sine partier - partier som krever lydighet til landsmøter og ikke tar hensyn til lokale behov.

Vedlagt følger dagens veimeling, 29.mars 2020, fra Trafikksentralen. Med mine merknader. Studer kartet. Og tenk fremover. Tenk på en framtid med klima i endrig og flere vintre med stenget veier. Det kan faktisk ikke gå under den politiske radar at mennesker ofres i spillet om Hammerfest skal ha arbeidsplasser.

Vi i Pasientfokus jobber for DEG og DIN familie. Støtt opp om fond/ stiftelse for Sykehus til Alta - med Pasientfokus.

Irene Ojala, Pasientfokus