Hva er det som gjør at Nordlys og Finnmark Dagblad ikke følger helseforetaket med argusøyne?

– Hysj, sitt stille i båten helt til kontrakten er inngått, skriver Irene Ojala.

Illustrasjon.  Foto: Finnmarkssykehuset

Meninger

Helse Nord er en butikk som går med underskudd. Foretaket har brukt over 700 millioner kroner for mye på sin byggevirksomhet.

Nordlandssykehuset i Bodø har hatt rabaldermøte med eget styre og Helse Nord denne vinteren. Der har de brukt 330 millioner mer enn budsjettert. Den siste ombyggingen kostet samlet 1,6 milliarder. Det er 60 prosent over opprinnelig budsjett. Sånt blir det bråk av.

Avisa Nordland skrev i sin leder 4. februar 2020 : "Det er åpenbart at direktør Paul Martin Strands posisjon må vurderes, både av ham selv og styret i Nordlandssykehuset".

Nye Kirkenes sykehus har svidd av 313 millioner kroner mer enn det som var rammen for sykehuset. Fortsatt er driften basert på godvilje fra ansatte - for ting er fortsatt ikke på stell.

Hammerfest Sykehus skal bygges uansett hvor dårlig de er der borte til å styre budsjettene. Hele 119 millioner kroner skal de spare inn på drifta - og det er FØR de starter milliardinvesteringene et nytt sykehus vil påføre helseforetaket. Finnmarkssykehusets kostnadsrammer er på 2,4 milliarder kroner. Før spaden stikkes i jorda er forprosjektet overskredet med 25 millioner kroner.

Sånt blir det ikke bråk av. Premien er at helseforetaket får tvunget gjennom kontraktinngåelse neste uke - og det uten at et eneste styrepapir er kommet ut i offentligheten.

Det er mye med media jeg ikke forstår. Hva er det som gjør at ikke Nordlys og Finnmark Dagblad kjøre saken på første side - hvorfor følger de ikke helseforetaket med argusøyne - slik Avisa Nordland gjør med Nordlandssykehuset i Bodø? Er det slik "Hysj hysj.... skriv under kontrakten først - så kan vi skrive om alle manglende og fadesene tidligst torsdag den 26 mars."

Det er trygt da - for det er så dyrt å si opp en inngått kontrakt.

Irene Ojala, Pasientfokus