Bakke-Jensens kunnskapsbaserte debattinnlegg

– Innlegget er et realt skivebom, skriver Edvard Romsdal.

Edvard Romsdal spør om forsvarsministeren utelater fakta i hans «lange intetsigende innlegg». 

Meninger

At det går an å bruke så mye spalteplass på å belære oss om strategier, antall styremøter her og der og hvilke retningslinjer og lover som ligger bak vedtak som treffes uten å gå inn på de grunnleggende problemer som dagens sykehus struktur sliter med . Kan vanskelig tenke meg at menigmann er så veldig interessert i all denne oppramsingen. De aller fleste er nok mer interessert i konsekvensene vedtakene får. Mitt inntrykk av Jensens innlegg er å vise sin egen fortreffelighet, hvor grundig han er og all den kunnskap han og beslutningstakerne besitter når han prøver å overbevise oss om at alle andre baserer seg på synsing.


Kunnskapsbasert sykehusstruktur

– Det foreligger et regelverk og et omfattende utredningsarbeid bak de vedtak Altaposten gjerne må være uenig i, skriver Frank Bakke-Jensen (H).


Dessverre må jeg nok si at innlegget hans er et realt skivebom. Dersom i det minste vedtakene hadde vært basert på en grundig konsekvensutredning som kunne forsvart dette, men i denne saken har man rett og slett avvist å skaffe seg denne kunnskapen. Man har sett bort fra tilgjengeligheten pga. værforhold og lange avstander til dagen sykehus i vestfylket. Man har ingen analyse på fremtidsperspektivet når det gjelder folketallsutvikling i regionen inklusive tilgrensende kommuner i Troms. Man har heller ikke sett presentert detaljerte informasjoner om pasienttilstrømning og personaltilstanden over tid. Normalt antar jeg at en slik investering man nå ser for seg i Hammerfest vil gjelde for 50-60 år fremover.


Høyre, partiet som velger kunnskap når det passer dem

– Frank Bakke-Jensen er i full kollisjon med egen retorikk, avhengig av om han snakker om miljøvern eller helse, mener politisk redaktør Jarle Mjøen.


Det er ikke mye som tyder på at folketallet i Hammerfest står foran en rivende utvikling, snarere tvert imot en stagnasjon. Min spådom er at denne investeringen i Hammerfest på mange måter blir en gedigen skandale ikke minst økonomisk. Ca. 70 % av alle statlige byggeprosjekter er i utgangspunktet underfinansiert. Det er kanskje ikke det alvorligste, men det store problemet er å skaffe nødvendig kompetanse og å holde på den for å gi gode helsetjenester til alle.

Jensen peker på det alvorlige som kan inntreffe dersom et sykehus i Alta skulle bli en realitet. Det vil resultere i en kompetanseflukt både fra Hammerfest og Alta. Da tror jeg ikke Jensen har fulgt mye med hva som har skjedd de siste årene og må vel kalles ikke kunnskapsbasert synsing. NRK 3. juli 2018 følgende: 12 assistentleger sier opp. Bemanningskrise. Situasjonen alvorlig. Kommunalsjefen i Hammerfest innrømmer at de sliter med bemanningen. De sliter med rekrutteringen også når det gjelder sykepleiere. Doblet vikarbudsjettet i 2017. På 5. plass etter de 4 største sykehusene i Norge i vikarbudsjett. I følge Altaposten januar 2018 brukte Hammerfest sykehus 45 millioner kroner på vikarer. Hallo Frank Bakke-Jensen. Du som påstår at du besitter kunnskaper om og som tilsier at satsingen i Hammerfest er forsvarlig, særlig med tanke nettopp kompetanseflukt. Visste du om dette? Eller var det betimelig eller ikke ønskelig å ta dette med i ditt lange intetsigende innlegg i Altaposten fordi dette selvfølgelig ikke var i tråd med din konklusjon.

Alta har alltid god tilgang på den kompetansen vi trenger. Ikke bare det, vi har klart å holde på den. Jeg er nå av den oppfatning at et sykehus også i Alta med økt kompetanse vil bety bedre stabilitet i helsetjenestene og en vinn vinn situasjon for hele Vest Finnmark noe også Hammerfest vil være tjent med. Når det gjelder helserelaterte problemstillinger i Alta må man dessverre konstatere at vi har vært og er kraftig motarbeidet både av Helse Finnmark, Helse Nord også av politikere både i Østfinnmark og på kysten. Ser forresten at tidligere ordfører i Nordkapp nå fylkesråd for samferdsel er en pådriver for jernbane til Troms og Finnmark. Har vi råd å bygge denne jernbanen ja, da har vi saktens råd til to sykehus i Vestfinnmark.

Til slutt. Jeg har nylig vært pasient på Hammerfest sykehus. For å komme dit var jeg og flere andre så heldige at legeskyssbåten var i posisjon til å ta oss med da Sennalandet var stengt. De gjør en flott innsats. Personalet i Hammerfest gjør en utmerket innsats med de ressursene de har. Mitt innlegg er ikke rettet mot disse, men er et berettiget krav om minst like gode helsetjenester for oss i Alta. Da gjenstår det bare å se om Ap i Stortinget støtter Dok 8-forslaget til Frp. Her har Ap i Alta en jobb å gjøre, men min tro på dette sentralt i Ap er dessverre ikke stor.

Edvard Romsdal