– Det er grenser for hva man skal forvente av lærerne

– Politikere og administrasjonen løper fra ansvaret, skriver Knut Ingar Olsen.

Tidligere rektor Knut Ingar Olsen mener politikere og administrasjon i Alta kommune løper fra ansvaret i skolesektoren.  Foto: Bjarne Krogstad

Meninger

Lærerne klarer ikke å følge opp elevene godt nok går det fram av et stort oppslag i Altaposten 08.01.2020. Denne gangen gjelder det de fremmedspråklige elevene. Selv med velkomstklassene, var det langt fra nok ressurser til å ta seg av disse elevene. Derfor er det ikke overraskende at lærerne nå melder at de sliter. De har aldri hatt dårligere rammer enn nå.

Altaskolen har vært utsatt for nedgang i ressurser over lang tid. Det opplevde jeg selv i min periode som rektor. Jeg forstår så absolutt lærernes frustrasjon.

Det er grenser for hva man skal forvente av lærerne. Hadde det ikke vært for læreres kreative evner til å løse oppgavene de står over for, hadde vi i alle fall ikke hatt den skolen vi har i dag. Det grenser til arroganse når politikere hevder reelle kutt vil gi strålende resultater bare man tenker positivt.

Politikere og skoleledelse har resultatforventninger og ønsker om en god skole i Alta. Da bør rammebetingelsene styrkes. Det nytter ikke bar å skyte nedover i systemet.

Oppvekstsjefen varsler ytterligere kutt på skoleområdet. Slik jeg leser oppslaget i Altaposten, velter hun ansvaret over på den enkelte skole og dens ledelse. På toppen av det hele hevder hun at det er lærers ansvar å gi tilpasset opplæring til sine elever ut fra deres behov. Ja, lærere skal gi tilpasset opplæring, men det er skoleeiers ansvar å legge til rette for at slik kan skje.

Knut Ingar Olsen