Pasientene må betale prisen for at helseforetaket og politikere har vært feige

– Helse Nord sa ja til byggestart av sykehuset for Vest-Finnmark på ei sjøtomt i Hammerfest, skriver Irene Ojala.

Irene Ojala.  Foto: Privat

Meninger

Mandag 30. desember sa styret i Helse Nord «ja» til å bygge lokalsykehuset for Vest-Finnmark i Rossmollfjæra i Hammerfest. Med det aksepterte styret i Helse Nord at pasienter i Alta-regionen og Vest-Finnmark for øvrig må betale prisen for at helseforetaket og politikere har vært særdeles feige og veket unna for kunnskap pasienter har formidlet.

Verken politikere eller helseforetaket har tatt samfunnsansvar og gjennomført en analyse av de samfunnsøkonomiske konsekvenser et sykehus lokalisert i Hammerfest har å si for norsk økonomi de neste 10 – 40 årene. Politikere og helseforetak har heller ikke tatt ansvar og gjennomført en klimaanalyse av miljø, sosiale og økonomiske konsekvenser et lokalsykehus i Rossmollfjæra vil påfører pasienter fra hele Vest-Finnmark de neste 40 årene – slik FN ber lokalsamfunn gjøre for å forberede lokalsamfunnene for klimakrisens konsekvenser.

Helse Nord tok seg heller ikke tid til å se om Finnmarkssykehusets innsparingsplan for 120 millioner kroner faktisk er gjennomførbar. Helse Nord legitimerte dermed en innsparingsplan basert på håp om at ansatte ved sykehuset holder seg friske. Fagforeninger har godtatt at arbeidstakeres rettigheter til å bli syk forringes – de har ikke tatt til orde for at ansatte har rettigheter når de blir syke. Helse Nord aksepterte at vedlikehold av foretakets eiendommer reduseres de neste årene. De fleste av oss vet at manglende vedlikehold skaper store økonomiske utfordringer i fremtiden. Det var også manglende vedlikehold av sykehuset i Hammerfest som var en av flere selvpåførte faktorer som førte til at styret i Helse Nord sa ja til byggestart, mot en stemme.

Det er forståelig at ordfører Marianne Sivertsen Næss og innbyggere i Hammerfest jublet den siste mandagen i 2019. Sykehusbygget er en garantist for aktivitet i Hammerfest. Sykehuset skaper ringvirkninger for barnehager, skoler og opprettholdelse av annen næringslivsaktivitet i byen. Det er særlig viktig i en tid hvor det stilles spørsmål om økologisk bærekraft versus aktivitet knyttet til olje- og gassindustrien.

Personlig har jeg mottatt sterke meldinger fra folk i Hammerfest som uttrykker skadefryd for at «de vant» og Pasientfokus og Altafolk tapte. Det er greit at folk i Hammerfest spretter sjampanje og gleder seg. Men å glede seg over at syke mennesker får en vanskelig hverdag i fremtiden er dårens glede. Når så helseledere i Alta kommune og helseministeren påpeker at det er Pasientfokus (1) og Magnar Leinan (2) som skaper ufred i Vest-Finnmark – ser vi at helsemakta ser det de ønsker å se – ikke det som skjer i virkelighetens pasientverden.

Politiker i Finnmark, på Stortinget og i Regjering har skapt splid mellom folk i fylket. Politikere aksepterer at det gjøres forskjell på folk – de aksepterer at Helse Nord gjør det samme. Vi ser det helt klart i forskjellsbehandlingen mellom Helgeland versus Finnmark. Syke mennesker i Alta-regionen har rettigheter. Men når politikere ved Kongens bord ikke en gang ønsket en konsekvensutredning av sykehusstrukturen i Vest-Finnmark viser de hvor liten verdi en finnmarking har – sett fra Stortinget. Jeg bare nevner at Helgelandssykehuset fikk gjennomføre en konsekvensutredning, og at direktør i Helse Nord, Lars Vorland reiste til Helgeland for å snakke med samtlige ordførere i regionen. Det var bakgrunnen for at Helse Nord til slutt sa ja til to sykehus på Helgeland i stedet for det ene som var planlagt i Mo i Rana.

Vi i Pasientfokus har jobbet målrettet i to og et halvt år for at pasienter i Alta-regionen skal få sykehustjenester de har krav på ifølge norsk lovgivning. Vi har basert jobben vår på kunnskap fra pasienters opplevelser og sammenfattet det med fremtidsrettet samfunnsplanlegging – som egentlig er min profesjon. Dette er kunnskap fra virkeligheten slik den er – ikke slik helseforetaket Finnmarkssykehuset ønsker at den skal være.

Det er mange tragedier som har skjedd grunnet omlasting fra en sykebil til en annen. Det er også slik at omveien til lokalsykehuset har ført til prognosetap. Manglende kompetanse har ført til at pasienter har dødd. Vi har jobbet hardt og målrettet for å få frem pasientenes historier. Men det hjalp ikke, blant annet fordi lokalpolitikere i Alta ikke sa opp avtalen kommunen har med helseforetaket. Lokalpolitikere i Alta og Kautokeino gjorde ikke jobben sin for befolkningen Alta-regionen. Så klar må jeg være. Med det aksepterer politikere at pasienter, syke og sårbare i Alta-regionen er bastet og bundet til det såkalte lokalsykehuset i Hammerfest i 40 år fremover i tid. Er det merkelig folk er skuffet? Vi i Pasientfokus har imidlertid stått ute sammen med folket. Vi har ikke sittet inne med direktører og politikere og spist kake og drukket kaffe.

Vi har stått på riktig side av historien om sykehusplanlegging i Vest-Finnmark. Det er i alle fall noe.

Irene Ojala

Pasientfokus