– Bort med de useriøse transportørene

– Har blitt brikker i et kynisk spill.

Sverre Myrli i Ap.  Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Meninger

«Jeg vil takke deg for den profesjonelle jobben du gjør. Du har reddet mitt og andres liv.»

Disse gripende ordene sto i et håndskrevet brev som kontrollør Bjørn Uno Rogneby i Statens vegvesen fikk fra en utenlandsk lastebilsjåfør som ble stanset i kontroll. Kontrolløren forteller til NRK at det er mange utenlandske sjåfører som takker dem, selv om de blir stoppet og anmeldt.

Mange lastebilsjåfører er oppgitte over den situasjonen de befinner seg i. De har ofte en lønn som er så lav at det er uforståelig at det er mulig å leve av den. De har blitt brikker et kynisk spill i en stadig mer rå og brutal transportbransje.

Utenlandske transportører er selvsagt velkomne til å kjøre i Norge, på samme måte som vi ønsker at norske transportører skal kunne kjøre i utlandet. Men de utenlandske transportørene må følge det samme regelverket som de norske transportørene. Det må være likhet for loven.

Derfor må kontrollvirksomheten trappes opp, noe Arbeiderpartiet har fremmet forslag om i statsbudsjettet for 2020. Og så må samarbeidet mellom de ulike kontrolletatene utvikles og styrkes. Både Statens vegvesen, Politiet, Arbeidstilsynet og tollvesenet er involvert i ulke deler av kontrollvirksomheten. Derfor er også forslaget fra Norges Lastebileier-Forbund om å slå dette sammen til et eget «transportpoliti» noe det bør jobbes videre med.

De useriøse transportørene må bort fra norske veger.

Sverre Myrli

Transportpolitisk

talsperson, Ap